“Be included!” project is directed to young Deaf people, and to career counsellors who work or would wish to work with Deaf young people. We would also like project to have influence on the people from the environment of young Deaf people and show them that it is worth to support Deaf person in his/her professional aspirations.

Partnership of 4 organizations from 3 countries is planned to implement the planned “Be included” project. All of us has the experience in working with Deaf people, and field of this work is so different that we all will compose of very strong project team.

Project aims

The main objective of “Be included!” project is to change attitudes of young Deaf people, help them to believe that they can have influence on their professional development and are able to overcome obstacles in order to function in every professional environment they choose to be part of.

Specific objectives:

 • Increase job-opportunities for young Deaf job-candidates in the regular job market.
 • Encourage young Deaf people to do their best to start independent work-life in regular job market.
 • Give young Deaf people tools helping them enter the labour market.
 • Help young Deaf people to overcome obstacles in effective professional development and entering the labour market

 

The project will also contribute to:

 • Change of attitudes of young Deaf people toward participating in more and more activities;
 • Change of attitude of young Deaf people toward entering the labour market;
 • Increase of interest of young Deaf people in professional development;
 • Increase of interest of young Deaf people in getting to know people from other counties;
 • Increase curiosity of young Deaf people about co-functioning with hearing peers
 • raising self-esteem and increasing self-confidence at least among young people directly involved in project activities (consultations, workshops);
 • change of attitude of career advisors toward work with Deaf people (decrease level of fear);
 • establishing of base for international cooperation of organizations and people working with Deaf people;
 • increasing the awareness of people from the Deaf environment about the importance of professional development and social integration of the Deaf youth.

During all project activities it is planned to:

 • Prepare at least 30 videos as O1 instructions in 3 languages (and at least 4 in one general language ASL so that to see if it is understandable)
 • Prepare 4 language versions of guidelines for career advisors. Print at least 400 copies (100 in each language)
 • Prepare at least 6 videos with interviews with working Deaf people.
 • Train at least 30 career advisors during one 7 days training
 • Organize workshops for at least 30 young Deaf people from partner countries (8 days workshops).
 • Consult our project results with at least 60 young Deaf people from partner countries.

Project

Data Analyst and Systems Analyst at University Collage of Enterprise and Administration

New international studies

Free engineering studies

Implementation period:  
01.01.2017 – 31.03.2021

Main goal: To improve the quality of educational services of the University Collage of Enterprise and Administration in Lublin in connection with the requirements of international labor markets and increase the number of foreigners studying at WSPA by developing and implementing a new path of education “Data Analyst and Systems” in the field of Computer Science.

Target group:
1-st year of study – 30 students, including at least 15 foreign students.
Recruitment: May 2017 to September 2017

Stage:
1. electronic registration in WSPA system
2. submission of documents to the Recruitment Department
• secondary or higher secondary school certificate
• A copy of the passport /  visa / residence card or other document permitting you to stay in Poland

We offer:
1. 7-semester full-time studies culminating in the title of engineer
2. The program of study includes 2659 hours of classes, 210 ECST credits
3. classes taught in English
4. classes conducted with the participation of a foreign lecturer

Additionally for foreigners:
1. summer schools – 2 weeks after the first year of education outside the university, including practical workshops to improve the knowledge of data analysis and systems
2. integration classes – cultural evenings, culinary, music and sports meetings
3. courses of Polish language for foreigners
4. group activities concerning the functioning of public institutions in Poland connected with the labor market
5. financing the costs of accommodation and maintenance of foreigners in Poland

Tłumacz i lektor języka chińskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku sinologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 r. prowadzi w Lublinie Szkołę Języka Chińskiego i Centrum Biznesowe Great China. Poza nauczaniem języka chińskiego, zajmuje się równieżpomocą przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w Chinach, wyszukiwaniem partnerów handlowych i ich weryfikowaniem, prowadzeniem szkoleń z zakresu różnic kulturowych oraz zasad prowadzenia biznesu w Chinach. Wielokrotnie organizowała wyjazdy na targi do Chin oraz uczestniczyła w nich, a także pomagała polskim przedsiębiorcom w organizacji stoisk na targach. Ponadto brała udział w wyjazdach biznesowych do partnerów chińskich oraz wizytacjach w ich fabrykach.

Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny oraz Nowoczesne techniki zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

Ekspert PARP ds. Internacjonalizacji MŚP.

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej. Obecnie pracownik przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Już od 2008 roku zajmuje się praktyczną stroną wdrażania Lean Manufacturing i Kaizen. 
Odpowiedzialny za obszary produkcyjne i logistyczne obecnie  zajmujący się również wdrażaniem technik i narzędzi szczupłego wytwarzania – Lean Manufacturing i Kaizen.
Odbyte przez niego szkolenia z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen w Wielkiej Brytanii, oraz studia Podyplomowe pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi wdrożeniami w miejscu pracy. Umiejętność wdrażania i angażowania pracowników jest podstawą jego aktywności w obszarach usprawnień.

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej. Obecnie pracownik przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Już od 2008 roku zajmuje się praktyczną stroną wdrażania Lean Manufacturing i Kaizen. 
Odpowiedzialny za procesy produkcyjne i pomocnicze takie jak bezpieczeństwo i jakość, były Lider Lean w obszarach produkcyjnych zajmujący się analizą procesów i przygotowywaniem rozwiązań w celu ich usprawnienia.
Odbyte przez niego szkolenia z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen w Wielkiej Brytanii, oraz studia Podyplomowe pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi wdrożeniami w miejscu pracy. Umiejętność wdrażania i angażowania pracowników jest podstawą jego aktywności w obszarach usprawnień.

Praktyk z blisko 20-letnim doświadczeniem. Doświadczenie zdobywała w obszarze badań rynku na rynku polskim i brytyjskim, realizując projekty lokalne i międzynarodowe.

Psycholog, absolwentka KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), realizuje własne projekty pod marką Re:essence R&C powstałej z ciekawości ludzi i ekscytacji związanej z poszukiwaniem odpowiedzi na wyzwania powstające we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie. A także z potrzeby dzielenia się rozwiązaniami i pomysłami powstałymi na bazie doświadczenia na różnych rynkach.  Specjalizuje się w obszarze rynku farmaceutycznego i konsumenckiego, wsparcia w budowaniu strategii.

Dynamiczne zmiany społeczne oraz postęp technologiczny z jego blaskami i cieniami wymuszają weryfikację dotychczasowego sposobu myślenia, widzenia świata i działań – to właśnie się dzieje podczas badania, dając początek nowym strategiom i wytyczając nowe cele. 

Od niemal 20 lat związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym jako nauczyciel akademicki w zakresie psychologii zachowań konsumenckich, komunikacji i wsparcia strategicznego.

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor systemów informatycznych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych. W 2016 roku ukończył jedyne w Polsce podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku..

Prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze informatyki śledczej i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy pracowników w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Wykształcenie: doktor inżynier nauk technicznych