Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić na międzynarodową naukowo-praktyczną konferencję dla studentów w Orszy (Białoruś): „Start w nauce”

Konferencja odbędzie się 18 maja 2017 r. w Orszańskim Kolegium Witebskiego Uniwersytetu Państwowego w Orszy w celu rozszerzenia współpracy pomiędzy instytucjacjami edukacyjnymi w Republice Białoruś, państwami WNP oraz innymi krajami zachodnimi.

W ramach konferencji będą poruszane tematy w obszarach:

1. Ekonomia i zarządzanie.

2. Technologie informacyjne.

3. Edukacja.

4. Wychowanie.

Języki konferencji – rosyjski, białoruski i angielski.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Materiały na konferencję należy złożyć do 31 marca 2017 r.:

– karta zgłoszeniowa;

– artykuł z propowanego obszaru (maksymalnie 3 strony).

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: m.mazur@wspa.pl.

Wymagana jest rejestracja.

Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś

Dear Students, we are organising some integrative and informational events before start of new semestr to enable you staying and studing in Poland

7 of March (Tuesday) 12.00-13.30 room 220 Homo Faber Foundation 
 legal and social daily functioning of foreigners in Poland

8 of March (Wensday) 10.00 – 15.00 International Day

presentations and lectures about  cultures, marketing and many more presented by profesors from different countries around the world

9 of March (Thursday) 11-12 room 224

How to Deal with Culture Shock – meeting with Patrycja – multi-culture Specialist about cultural and mental differences beetwen all of us

(Traditional Polish Snake provided! J )

10 of March (Friday) 12.00

Student’s trip to Castle Muzeum in Lublin

So See you soon!