REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1)  stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie „architektura i urbanistyka” lub „geodezja i kartografia”;

2) aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie „architektura i urbanistyka” lub „geodezja i kartografia” udokumentowany publikacjami lub co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (w ostatnich 5 latach) z zakresu architektury i urbanistyki lub geodezji i kartografii, zdobyte w podmiotach niebędących uczelnią lub jednostką naukową ;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektor. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

2) CV wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z zakresu architektury i urbanistyki zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową

4) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

5) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

6) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

7) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 1 czerwca 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1)  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „transport” lub „budowa i eksploatacja maszyn”;

2) aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie „transport” lub „budowa i eksploatacja maszyn”, udokumentowany publikacjami;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektor. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

2) CV wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

5) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 1 czerwca 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1)  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka” lub „elektrotechnika”;

2) aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie „informatyka” lub „elektrotechnika”, udokumentowany publikacjami;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk technicznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektor. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

2) CV wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

5) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 1 czerwca 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.  

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1)  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „finanse” lub „ekonomia” lub „nauki o zarządzaniu”;

2) aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie „finanse” lub „ekonomia” lub „nauki
o zarządzaniu”, udokumentowany publikacjami;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk ekonomicznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektor. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

2) CV wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

5) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 1 czerwca 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

 

 

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1)  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie „prawo” lub „nauki o administracji”;

2) aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie „prawo” lub „nauki o administracji”, udokumentowany publikacjami;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk prawnych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektor. Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku – o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922); 

2) CV wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania);

4) Kserokopie dyplomów poświadczających nadane stopnie naukowe;

5) Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183, z późn. zm.) (formularz do pobrania);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do 1 czerwca 2018 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 21 – 22.04.2018r., 12 – 13.05.2018r., 09 – 10.06.2018r., 23 – 24.06.2018r.

Co wspólnego mają ze sobą zdjęcia ślubne, obrazy takich malarzy jak Memling, van Gogh, Degas, Cezanne i Matejko oraz fotografowanie martwych natur? Mają i to dużo. Umiejętność KADRowania to podstawa myślenia w realizacji telewizyjnej i filmowej. A myślenie kadrem filmowym zapoczątkowali starożytni Arabowie stosując camera obscura, czyli pudełko z otworem na soczewki. Potem było upowszechnienie perspektywy przez Leonardo da Vinci, następnie pierwsze eksperymenty z fotografowaniem, a jeszcze potem wszystko potoczyło się w stronę filmu i telewizji.  A na WSPA o sztuce kadrowania na zajęciach III roku DKS pod kierunkiem red. Grażyny Stankiewicz.

Szanowni Państwo,

Pani Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została nominowana do plebiscytu Lublinianki 2017 r. organizowanego przez Kurier Lubelski.

Lublinianka Roku Kuriera Lubelskiego to nie jest konkurs tylko dla osób z pierwszych stron gazet. Jego celem jest bowiem „wyłowienie” i pokazanie szerszemu gronu wartościowych kobiet z Lublina: aktywnych, mądrych, przedsiębiorczych, angażujących się na rzecz innych, odnoszących sukcesy zawodowe, łączących pracę z życiem rodzinnym

Aby oddać głos należy wysłać SMS pod nr 72355 o treści LUB.4

Czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/strona-kobiet/a/lublinianka-2017-poznaj-kandydatki-do-tytulu-rozpoczynamy-glosowanie-plebiscyt,12990542/

Pani Rektor serdecznie gratulujemy i życzymy zwycięstwa, bo wiemy, że jest Pani wyjątkową, przedsiębiorczą i wspaniałą kobietą.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie poszukuje:

Specjalisty ds. Funduszy Unijnych

Miejsce pracy: Lublin

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie udział w realizacji zadań związanych z procesem weryfikacji możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego w tym dofinansowania ze środków unijnych oraz z procesem pozyskiwania tych środków przez Uczelnię.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

analizę możliwości pozyskiwania dotacji unijnych i krajowych dla Uczelni – harmonogramów naborów wniosków, dokumentacji konkursowych;
analizę i ocenę potrzeb Uczelni pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania;
wyszukiwanie informacji dotyczących kryteriów uzyskania dotacji oraz informacji branżowych;
proces wyboru programów unijnych dla Uczelni;
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie;
udział w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Uczelnię

Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia wyższego;
doświadczenia w zakresie koordynacji projektów unijnych;
doświadczenie w zakresie rozliczania projektów unijnych i sporządzania wniosków o płatność, w tym znajomość SL2014;
doświadczenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych; w szczególności na działania edukacyjne, minimum 2 projekty napisane osobiście, które otrzymały dofinansowanie
doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej,
umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel);
znajomości języka angielskiego;
wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia;
konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty;
wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych;
skrupulatności, samodzielności, terminowości;
umiejętności pracy pod presją czasu.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

uczestnictwo w ciekawych projektach;
udział w realizacji różnorodnych zadań pozwalających na dużą samodzielność i dających pole do samorealizacji;
bardzo dobrą atmosferę pracy w przyjaznym zespole;
atrakcyjne wynagrodzenie.

Swoją aplikację prosimy o wysłanie na e-mail: projekty@wspa.pl