Szanowni Państwo,
w związku z zarządzenie Pani Rektor dr Marty Komorskiej, 8 stycznia 2018 roku ustanawia się dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy studentów studiujących na studiach niestacjonarnych wspomaganych internetem).

W załączeniu zarządzenie.

Informujemy, że trwają prace weryfikacyjne Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Stypendialnej przyznające pomoc materialną na semestr zimowy 2017/2018. Informacje dotyczące przyznanych stypendiów zostaną podane do dn. 01.12.2017 r.

24 listopada 2017 r., studenci Socjologii WSPA udali się na wizytę studyjną. Gościli w Urzędzie Marszałkowskmi Województwa Lubelskiego

oraz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Katarzyna Olchowska- Kierownik Oddziału Komunikacji Społecznej oraz Beata Górka- Rzecznik Prasowy opowiedziały przybyłym na spotkanie studentom o budowaniu relacji z mediami w Urzędzie Marszałkowskim. Następnie Magdalena Modrzejewska-Pakulska wprowadziła studentów w tematykę marketingu w instytucji kultury, szczególnie koncentrując się na doświadczeniach CSK w zakresie e-marketingu. Kulisy największych realizacji CSK zdradziła z kolei Małgorzata Kwiatkowska. Punktem kulminacyjnym wizyty było specjalne zwiedzanie Centrum Spotkania Kultur, które możliwe było dzięki uprzejmości Dyrektora Piotra Franaszka. Spotkanie zorganizowała dr Magda Parzyszek – wykładowca WSPA oraz pracownik CSK w Lublinie.

 

Władze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie podpisali umowę partnerską o współpracy z Burmistrzem miasta Racalmuto na Sycylii.

Współpraca będzie polegała na wymianie wspólnych doświadczeń, wspierania inicjatyw poprzez ustalenie priorytetów, działań oraz na gotowości do współdziałania.

Przed nami wiele wspólnych projektów. Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocna.

Na zdjęciu zastępca burmistrza Racalmuto – Renato Volpe oraz Władze WSPA, dr Marta Komorska i mgr Elwira Przybylska.

Zapraszamy na konferencje

pt: PARTYCYPACJA W TWORZENIU LOKALNEJ I REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z PERSPEKTYWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – OD TEORII DO PRAKTYKI,

która odbędzie się 28 listopada 2017 r.

w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W załączeniu program.

Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że Prorektorem ds. Organizacji i Kształcenia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została Pani dr Maria Mazur.

Kontakt:
m.mazur@wspa.pl,
tel: 81 452 94 10

To wielkie wyróżnienie dla Naszej Uczelni. 27 października 2017 roku Narodowy Uniwersytet, Akademia Ostrogska w Ostrogu nadał pracownikowi Naszej Uczelni: prof. nadzw. dr hab. Antoniemu Olakowi Tytuł Doktora Honoris Causa.
To wielkie uznanie dla Pana Profesora, za całokształt jego pracy naukowej i ogromnego dorobku naukowego. To zaszczytny tytuł, za znaczący wkład w rozwój partnerstwa i współpracy w dziedzinie oświaty, nauki, kultury i duchowości w stosunkach Polsko-Ukraińskich.

Profesor Antoni OLAK jest od ponad dwóch lat związany z naszą uczelnią, jest społecznikiem, od blisko 40 lat związany z Polskim Czerwonym Krzyżem (czynny Honorowy Dawca Krwi). Jest także Prezesem Zarządu Oddziału Podkarpackiego PCK w Rzeszowie i Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Swoim wychowankom i studentom wskazuje jak „należy podążać właściwą drogę…” .
[ … : Ogromnie się cieszę za to wyróżnienie, cieszę się za to szerokie spojrzenie na moją drogę: Rzeszów, Ostrówiec Świętokrzyski, Katowice, Warszawa, Lublin, że to zatrzymało się akurat na mojej osobie – mówił podczas konferencji prasowej prof. dr hab. Antoni OLAK. Rozpoczynając 10 lat temu moją pierwszą podróż jako naukowy Pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego – jadąc na Słowację i Ukrainę nie zdawałem sobie sprawy że zostanę doktorem honoris causa. Jest to jak już wspomniano ukoronowanie mojej działalności, jednak myślę i mam taką nadzieję, iż przy wsparciu tak życzliwego mi otoczenia w jakim się znajduje i pracuje, że moje największe osiągnięcia życiowe są przede mną].

Krzysztof Hetman (Poseł do Parlamentu Europejskiego) oraz Mariusz Filipek (Prezes Stowarzyszenia “Aktywna Europa”) serdecznie zapraszają do udziału we Wschodnim Forum Firm Rodzinnych – edycja 2017. Forum odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Jest to już druga edycja Forum, która dzięki zeszłorocznemu sukcesowi cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Naszym celem jest stworzenie dla przedsiębiorców platformy wymiany doświadczeń oraz zachęcanie właścicieli firm rodzinnych do zdobywania wiedzy i umiejętności, a także stałego poszerzania obszaru działalności. 

Zależy nam na realnym oddziaływaniu na rozwój lokalnych przedsiębiorstw oraz podtrzymywaniu wartości i tradycji, o jakie opierają swą działalność firmy rodzinne. Pragniemy ponadto motywować do tworzenia innowacji oraz korzystania z nowatorskich rozwiązań w zakresie promocji i budowania firmy.

Gośćmi Specjalnymi będą Pan Marek Zuber (ekonomista i analityk rynków finansowych) oraz Pan Wojciech Szeląg (redaktor w Polsat News) zaś prowadzenia podejmie się Pan Ernest Bodziuch (publicysta i dziennikarz). 
Podczas obrad omówione zostaną możliwości rozwoju i promocji biznesu rodzinnego. Ponadto kulminacyjny punkt Forum stanowić będzie podpisanie Deklaracji dla wspierania i rozwoju firm rodzinnych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do dnia 15 listopada 2017 r. drogą mailową lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Forum: rodzinnewschod.pl

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, pod hasłem „Rozwój i współpraca szansą dla firm rodzinnych”.

Pliki do pobrania

WFFR -program

WFFR- zaproszenie

 

Drogi studencie,

Jeśli chcesz sprawdzić się za granicą, pogłębić swoją wiedzę, rozwinąć umiejętności oraz nawiązać międzynarodowe przyjaźnie zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Uczelnia EPHEC organizuje czwartą edycję Tygodnia Międzynarodowego Teleinformatyki w dniach 25 – 30 marca 2018 pod tytułem: “Smart parking? An Iot solution” (Inteligentne parkowanie? Rozwiązaniem jest Internet Rzeczy) w kampusie Louvain-la-Neuve (http://www.tourisme-olln.be/ ) zlokalizowanym ok. 30 kilometrów na południe od Brukseli. 

Studenci pracując w międzynarodowych grupach będą musieli zaprezentować wyniki swojej pracy pod koniec tygodnia. Wykłady i zadania grupowe będą się odbywać naprzemiennie z aktywnościami rekreacyjnymi.

Działalność społeczna będzie zorganizowana razem ze studentami biorącymi udział w Międzynarodowym Tygodniu Marketingowym, co stworzy więcej okazji do nawiązywania znajomości.

W celu rozwiązania przydzielonego zadania studenci będą musieli wykazać się wiedzą techniczną oraz wykorzystać ją w praktyce.

Umiejętności miękkie takie jak elastyczność oraz adaptabilność również ulegną rozwinięciu.

Ocena końcowa pozwoli studentom na otrzymanie certyfikatu oraz zdobycie 2 ECTS w ramach uczestnictwa.

Tydzień Międzynarodowy jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia.

Ostateczny termin zgłoszeń: 15 stycznia 2018

Poniżej więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Pliki do pobrania

 

BusITWeek EPHEC March 2018 Leaflet

Registration form International ICT Week EPHEC 2018

24 listopada w Warszawie młodzi ludzie z całej Polski zabiorą głos w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Jakość zdrowia i życia, edukacja oraz nierówności społeczne to obszary, które zostaną poruszone podczas YouthSpeak Forum. Rejestracja uczestników trwa do 16 listopada.

YouthSpeak Forum to spotkanie generacji młodych z przedstawicielami świata biznesu i pozostałych sektorów. Zderzenie różnych perspektyw oraz inspirujące konwersacje pomogą uczestnikom wypracować rozwiązania najistotniejszych problemów naszego społeczeństwa.

Podczas konferencji zaproszeni goście poruszą tematy homofobii, rasizmu, przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, niskiej zdawalności matur, nieznajomości języków obcych, a także otyłości wśród Polaków. Każde z zagadnień będzie również motywem przewodnim dla warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm, które wspierają te obszary w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uczestnicy warsztatów – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci – będą wspólnie pracować nad planami projektów, które odpowiedzą na wskazane problemy. Na zakończenie jury wybierze jeden z nich, który zostanie zaimplementowany w ramach współpracy organizacji młodzieżowych i studenckich z sektorem biznesowym, rządowym i pozarządowym.  

Konferencja trwa od 9:00 do 20:00, 24 listopada w Digital Knowledge Village w Warszawie. Rejestracja pod adresem www.youthspeakforum.evenea.pl zakończy się 16 listopada.

YouthSpeak Forum to wydarzenie organizowane przez AIESEC – globalną organizację prowadzoną przez młodych ludzi, którzy poprzez realizację programów wymian międzynarodowych kształtują w sobie i otoczeniu cechy liderskie. Konferencja jest aktywnością w ramach Youth 4 Global Goals – pierwszej inicjatywy młodzieżowej wspierającej Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Uczestnicy YouthSpeak Forum wspierają Cele: trzeci, czwarty i dziesiąty, czyli jakość zdrowia i życia, jakość edukacji oraz redukcję nierówności społecznych w Polsce.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Partnerami wydarzenia są Deloitte oraz Digital Knowledge Village. Całość poprowadzi Marcin Prokop.

Więcej informacji: www.aiesec.pl/youthspeak oraz na wydarzeniu YouthSpeak Forum na Facebooku.

Karolina Gruszczyk

Wiceprzewodnicząca ds. Public Relations

Stowarzyszenie AIESEC Polska

karolina.gruszczyk@aiesec.net

575 893 992