W dniu 31 października 2018 r. Dziekanat Studiów Wyższych czynny będzie w godzinach 8.00 – 15.00. W dniach 01 – 04 listopada Dziekanat będzie nieczynny.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 24-25.11.2018r., 08-09.12.2018r., 19-20.01.2019r.

Przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, stypendium Rektora oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa dnia 25 października 2018 r.

Wnioski można składać w pok. 312 zgodnie z dostępnym harmonogramem.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to:  03-04.11.2018r., 24-25.11.2018r., 08-09.12.2018r., 19-20.01.2019r.

W dniu Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, tj. 11 października 2018 r. Dziekanat studiów wyższych czynny będzie w godzinach 8.00 – 9.30.