Uprzejmie informujemy, że w związku z art. 167a. 4. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym “Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych”. Dlatego też studenci studiów inżynierskich począwszy od roku naboru 2012/2013, studenci studiów licencjackich począwszy od roku naboru 2013/2014 oraz studenci studiów magisterskich począwszy od roku naboru 2014/2015 będą sprawdzani przez system antyplagiatowy. Zarządzenie wraz z regulaminem i załącznikami znajduje się poniżej.

2016-02-18_zarzadzenie-antyplagiat

Uchwała Rady Wydziału Nauk Technicznych określająca wymagania do projektu inżynierskiego dla studentów kierunku architektura znajduje się w załączniku

 

Załączniki:

wpdm_package id=’277′]

 

 

Studenci, którzy zainteresowani są, aby w suplemencie do dyplomu umieszczone zostały informacje o ich dodatkowych osiągnięciach np. nagrody, certyfikaty, ukończone kursy, aktywne członkowstwo w samorządzie studenckim, w tym pełnione funkcje, prace w kole naukowym, aktywny udział w konferencjach naukowych itp. zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu dokument potwierdzający ten fakt, przed obroną.

Do osiągnięć należy zaliczyć tylko te informacje, które dotyczą dodatkowych osiągnięć zdobytych podczas okresu studiowania i związane są z uczelnią, a które student możne udokumentować.