Dyżur Działu Rozliczeń Finansowych ze Studentami:

 

05.10.2018 r. (piątek): do godz. 15:30

06.10.2018 r. (sobota): w godz. 9:00-14:00

W załączniku znajduje się podział na grupy laboratoryjne oraz ćwiczeniowe na kierunku Informatyka II rok studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

Załączniki

 

Dyżur Działu Rozliczeń Finansowych ze Studentami:

 

28.09.2018 r. (piątek): godz. 14:30-17:00

29.09.2017 r. (sobota): w godz. 9:00-14:00

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 będą przyjmowane w terminie od 28 września do 25 października 2018 r. w pok. 312 (III piętro) według harmonogramu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, wytycznymi dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz o przygotowanie kompletnej dokumentacji.

Ustawowy próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1051,70 zł.

https://wspa.pl/stypendia/

Studenci studiów stacjonarnych kierunków:

  • Architektura – II, III oraz IV rok
  • Finanse i rachunkowość – II rok
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – II rok
  • Transport II rok
  • Socjologia studia magisterskie uzupełniajace – II rok

rozpoczynają zajęcia od dnia 28 września 2018 roku (piątek) od godziny 16.00.

Studenci pozostałych kierunków studiów stacjonarnych (poza I rokiem) rozpoczynają naukę zgodnie z harmonogramem od października 2018 roku.

Szanowni studenci 1 roku WSPA

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 28 września 2018 r ( piątek) w siedzibie Uczelni przy ul. Bursaki 12 
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów 1 roku.

o godz. 15.00  – sprawy organizacyjne – Aula 018

o godz.16.00- test poziomujący z języka angielskiego – Aula 018

Obecność  studentów obowiązkowa.

Jednocześnie informujemy:
Zajęcia w nowym roku akademickim 2018-2019 dla studentów studiów wyższych pierwszego 
i drugiego  stopnia rozpoczynają się od dnia 28 września 2018 r zgodnie z harmonogramem i planem zajęć dla poszczególnych kierunków, dostępnym (plan zajęć – od dnia 21 września 2018) na stronie internetowej Uczelni.

https://wspa.pl/dziekanat/plany-zajec/


Ze względu na możliwe zmiany w harmonogramach przypominamy o sprawdzaniu planu zajęć bezpośrednio przed każdym zjazdem.

Jednocześnie prosimy o dokonanie opłaty czesnego na  indywidualne nr kont przesłane do Państwa przez Dział  rozliczeń ze studentami.

  • W przypadku płatności jednorazowej do dnia 12 września 2018 r.
  • W przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 12 września 2018 r.,
  •  W przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 
    01 października 2018 r. do dnia 01 września 2019 r.

ü  Potwierdzenie opłaty czesnego prosimy o zabranie na pierwsze zajęcia.
Nieuczestniczenie studenta w zajęciach dydaktycznych nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłaty czesnego.
 Informację o rezygnacji z nauki student ma obowiązek niezwłocznie złożyć w formie pisemnej w dziekanacie Uczelni

Wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są  na stronie internetowej Uczelni
 www.wspa.pl zakładka dziekanat.

Szanowni Studenci,

w zakładce E-dziekanat zostały udostępnione plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 dla I, II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Prosimy o częste zaglądanie na stronę, ponieważ harmonogramy mogą ulec zmianie.

Wnioski o o przyznanie stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019 można składać w dniach 28.09.-11.10.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o stypendium Ministra znajdują się na stronie internetowej MNiSW:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 można składać w dniach 28.09.-25.10.2018 r.

Szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków, wytyczne oraz wzory wniosków będą dostępne po 25.09.2018 r.