Uprzejmie informujemy, iż zajęcia w nowym roku akademickim 2018-2019 dla studentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynają się od dnia 28 września 2018 r zgodnie z harmonogramem i planem zajęć dla poszczególnych kierunków, które zostaną udostępnione (plan zajęć – do dnia 21 września 2018) na stronie internetowej Uczelni.

https://wspa.pl/dziekanat/plany-zajec

Ze względu na możliwe zmiany w harmonogramach przypominamy o sprawdzaniu planu zajęć bezpośrednio przed każdym zjazdem.

Jednocześnie prosimy o dokonanie opłaty czesnego na  indywidualne nr kont przesłane do Państwa przez Dział  rozliczeń ze studentami. 
Studenci którzy nie otrzymali jeszcze indywidualnych numerów kont bankowych proszeni są o pilny kontakt mailowy z Działem Rozliczeń Finansowych ze Studentami (rozliczenia@wspa.pl):

  • w przypadku płatności jednorazowej do dnia 12 września 2018 r.,
  • w przypadku płatności semestralnej: za semestr zimowy do dnia 12 września 2018 r.,
  • w przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 
    01 października 2018 r. do dnia 01 września 2019 r.

Prosimy o zabranie potwierdzenia dokonania opłaty na pierwsze zajęcia.
Nieuczestniczenie studenta w zajęciach dydaktycznych nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłaty czesnego.
Informację o rezygnacji z nauki student ma obowiązek niezwłocznie złożyć w formie pisemnej w dziekanacie Uczelni.

Wszelkie niezbędne informacje zamieszczane są  na stronie internetowej Uczelni www.wspa.pl w zakładce e-dziekanat.

Uwaga Studenci WSPA!

Ważna informacja !!!!!

Studenci, którzy nie posiadają jeszcze indywidualnych numerów kont, opłatę

z tytułu czesnego wpłacają na dotychczasowy nr konta:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

Bank Pekao S.A, nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Jednocześnie informujemy, że wszyscy studenci VII semestru studiów inżynierskich (czyli ostatniego roku/semestru kształcenia) dokonują wpłat na podane wyżej konto WSPA.

Informujemy, iż egzamin poprawkowy z przedmiotu Podstawy kreatywności, prowadzonego przez dr Iwonę Zakrzewską, odbędzie się w dniach 11.-14.09.2018r. na platformie zdalnego nauczania.

Jest to termin ostateczny.

Informujemy, iż termin zaliczenia egzaminu z przedmiotu Podstawy kreatywności został wydłużony do dnia 14.07.2018r. do godz. 20:00

Informujemy, iż w dniu 06 lipca 2018 r. (piątek) Dział rozliczeń finansowych ze studentami czynny będzie do godz. 13:00.

W dniu 06 lipca 2018 r. (piątek) Dziekanat studiów wyższych czynny będzie do godziny 13.00.