W dniach od 02 lipca do 27 września 2018 r. Dziekanat studiów wyższych czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. W soboty oraz niedziele Dziekanat będzie nieczynny.

Przypominamy, że dla studentów III roku studiów licencjackich (Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie) oraz II roku studiów magisterskich (Socjologia) termin złożenia prac dyplomowych upływa 31 lipca br. Wszystkie osoby, które do tego czasu nie złożą pracy, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie mają możliwość złożenia umotywowanego wniosku do Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych o przedłużenie terminu składania pracy do końca października bądź za zgodą promotora do końca grudnia 2018 r. Brak złożonej pracy czy też podania będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy studentów z dniem 01 sierpnia 2018 r.

Wniosek do pobrania w załączniku.

2018-06-22_przedluzenie-terminu-skladania-pracy

UWAGA STUDENCI II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH i I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH UZUPEŁNIAJĄCYCH!!!

ZAPISY DO PROMOTORÓW

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 – 24 czerwca 2018 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych.

System będzie aktywny od dnia 18 czerwca 2018 roku od godziny 7.30  do 24 czerwca 2018 roku do godziny 15.30.

Zapisy do promotorów są obowiązkowe!!!

Zapisy do promotorów będą prowadzone poprzez stronę www.promotor.wspa.pl

Logowanie do systemu:

Login: pierwsza litera imienia.nazwisko (np. j.kowalski)

Hasło: WSPAnr albumu (np. WSPA000000)

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Ostatni termin warsztatu to: 23 – 24.06.2018r.

2018-05-22_warsztat-nr5-swiadomosc-wartosci