Dyżur Działu Rozliczeń Finansowych ze Studentami:

 

18.05.2018 r. (piątek): godz. 14:30-17:00

19.05.2017 r. (sobota): w godz. 9:00-14:00

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 09 – 10.06.2018r., 23 – 24.06.2018r.

2018-05-07_warsztat-nr4-swiadomosc-wartosci

W związku z nieuczestniczeniem w semestrze zimowym w  warsztacie z zakresu „Komunikacji interpersonalnej” wyjątkowo możecie Państwo uzyskać zaliczenie warsztatu, poprzez złożenie pracy zaliczeniowej n/t „Komunikacja interpersonalna jako nieodłączny element pracy zawodowej”.

Wytyczne do pracy: min 8-10 stron, podanie literatury, z której Państwo korzystaliście podczas pisania  pracy, praca podpisana imieniem i nazwiskiem, kierunek, rok, tryb.

Prace należy przesyłać na adres: e.raczkowska@wspa.pl najpóźniej do dnia 04.05.2018 r. a w tytule wiadomości należy wpisać – “Praca zaliczeniowa K I”.

Nieprzesłanie pracy we wskazanym terminie będzie równoznaczne z brakiem zaliczenia warsztatu a tym samym semestru.

Decyzje stypendialne dotyczące pomocy materialnej w roku akademickiego2017/2018 będą wydawane w dniu 14.04.2018 r. (sobota)  w godzinach

9:00-14:00 (pok. 312).

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 12  – 13.05.2018r., 09 – 10.06.2018r., 23 – 24.06.2018r.

2018-04-12_warsztat-nr3-swiadomosc-wartosci

Decyzje stypendialne dotyczące przyznanej pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018  będą wydawane w pok. 312 (III piętro) zgodnie z poniższym harmonogramem:
– dla studentów studiów stacjonarnych:
od dn. 10.04.2018 r. w godz. 11:00-14:30
– dla studentów studiów niestacjonarnych:
sobota 14.04.2018 r. w godz. 9:00-14:00
Jednocześnie przypominamy, że wszyscy studenci, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium lub zapomogi w semestrze zimowym 2017/2018, a do tej chwili nie odebrali decyzji, zobowiązani są do odebrania decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy materialnej zgodnie z podanym harmonogramem.

omisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna dnia 26.03.2018 r. przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Szczegółowe informacje znajdują się http://old.wspa.pl/student/e_dziekanat/stypendia/stypendia_na_rok_akademicki_2017_2018_semestr_letni/