W związku z trwającymi pracami Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na semestr letni 2017/2018 informujemy, iż decyzje o przyznanej wysokości stypendium zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni do końca marca 2018 r.

Wypłaty stypendiów za miesiące luty i marzec będą realizowane w marcu 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 21 – 22.04.2018r., 12  – 13.05.2018r., 09 – 10.06.2018r., 23 – 24.06.2018r.

2018-03-16_warsztat-nr2-swiadomosc-wartosci (1)

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 17 – 18.03.2018r, 07 -08.04.2018r, 21 – 22.04.2018r., 12  – 13.05.2018r., 09 – 10.06.2018r.

2018-03-01_warsztat-nr-1-swiadomoscwartosci

Szanowni Studenci WSPA,

przypominamy, że również w semestrze letnim możecie skorzystać z platformy zdalnego nauczania WSPA, gdzie umieszczane są materiały wspomagające do zajęć wykładowych.

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 oraz oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta (zał. nr 17) będą przyjmowane do dnia 15.02.2018 r. w pok. 312

Z powodu zmian w siatkach programowych studentów z roku naboru 2016 (obecny II rok) nie obowiązuje egzamin z przedmiotu Techniki decyzyjne i organizatorskie – wykład kończy się zaliczeniem bez oceny. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby realizujące różnice programowe, bądź zaliczenia warunkowe niezmiennie obowiązuje zaliczenie przedmiotu – wykładu w formie egzaminu.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 01 – 11 lutego 2018 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów III roku studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych. System będzie aktywny od dnia 01 lutego od godziny 24.00.

Zapisy na poszczególnych kierunkach będą odbywały się zgodnie z harmonogramem:

01 – 04 luty 2018 roku kierunek INFORMATYKA (01.02 od godziny 24.00 do 04.02 do godz. 24.00)

05 – 06 luty 2018 roku kierunek TRANSPORT (05.02 od godziny 24.00 do 06.02 do godz. 24.00)

07 – 08 luty 2018 roku kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA (07.02 od godziny 24.00 do 08.02 do godz. 24.00)

09 – 11 luty 2018 roku kierunek ARCHITEKTURA (09.02 od godziny 24.00 do 11.02 do godz. 24.00)

 

Zapisy do promotorów będą prowadzone poprzez stronę www. promotor.wspa.pl

Logowanie do systemu:

Login: pierwsza litera imienia.nazwisko (np. j.iksiński)

Hasło: WSPAnr albumu (np. WSPA000000)