Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

Przypominamy, że jest to ostatni termin warsztatu z Umiejętności społecznych: Konflikt grupowy. Osoby, które nie mogły uczestniczyć we wcześniejszych grupach i chciałyby uczestniczyć w IV terminie, proszone są o pozostawienie stosownej informacji w Dziekanacie.

2018-01-17_konflikt-grupowy-nr-4

 

Dnia 31 stycznia upływa termin złożenia prac dyplomowych na studiach inżynierskich. Wszystkie osoby, które nie ukończyły prac, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie, mają możliwość złożenia uzasadnionego wniosku do Dziekana Wydziału Nauk Technicznych o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 30 kwietnia, bądź za pismeną zgodą promotora do dnia 30 czerwca br.

Wszystkie osoby, które decyzją Dziekan Wydziału Nauk Społecznych otrzymały zgodę na przedłużnie terminu składania pracy dyplomowej do dnia 31 grudnia 2017 r. będą mogły dostraczyć podpisane przez promotorów prace ostatecznie w dniach 03 – 05 stycznia 2018 r. w godzinach otwarcia Dziekanatu.

Przypominamy, iż termin składania prac dla studentów studiów inżynierskich (VII semestr) upływa 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Ostatni termin warsztatu to: 20. – 21.01.2018r.

2017-12-13_konflikt-grupowy-nr-3

Decyzje stypendialne dotyczące przyznanej pomocy materialnej na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018  będą wydawane w  pok. 312 (III piętro) zgodnie z poniższym harmonogramem:

– dla studentów studiów stacjonarnych:

od dn. 12.12.2017 r. w godz. 10:00-14:30

– dla studentów studiów niestacjonarnych:

sobota 09.12.2017 r. w godz. 9:00-14:00

sobota 16.12.2017 r . w godz. 9:00-14:00

Informujemy, iż wykład z przedmiotów BHP, BHP i ergonomia oraz Ergonomia i BHP został udostępniony dla Państwa na platformie internetowej w domenie puw.wspa.pl

Login i hasło do platformy https://puw.wspa.pl zostały przesłane Państwu na maile w domenie @wspa.edu.pl. Prosimy o spradzenie maili w portalu Office 365.

Poniżej znajduje się link z informacjami jak zalogować się do portalu Office 365.

https:/wspa.pl/office-365

Na platformie Office 365 udostępniony został również Wirtualny Indeks. Aby zobaczyć Wirtualny Indeks po zalogowaniu proszę wybrać One Note lub One Drive, a następnie Pliki udostępnione dla mnie.

Informujemy, że wykład on-line z BHP będzie realizowany poprzez platformę internetową. Zostaną Państwo poinformowani o dostępie do platformy oraz o terminie umieszczenia wykładu na platformie.

Komisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna dnia 30.11.2017 r. przyznała pomoc materialną dla studentów w  postaci stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce stypendia.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy lub macie Państwo jakieś pytania można skontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych z Panią dr Małgorzatą Jedynak. 

Można to zrobić :
drogą mailową: malgorzatajedynak1@gmail.com
lub osobiście: podczas dyżuru we wtorki w godzinach 10.45 – 11.30  (pokój wykładowców)

Jednocześnie przypominamy:

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.