Informujemy, iż podczas I zjazdu 2018/2019 Dział rozliczeń finansowych ze studentami będzie czynny w poniższych terminach:

28.09.2018 (piątek) do 17:00
29.09.2018 (sobota): 9:00-14:00

Zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych studenci (studia licencjackie, inżynierskie i uzupełniające magisterskie), którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 12 m-cy (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2018 do września 2019 włącznie) w kwotach określonych w umowie.

Dnia 12.09.2018 r. upłynął termin płatności czesnego rocznego oraz czesnego semestralnego za semestr zimowy 2018/2019.

Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości finansowych z tytułu czesnego.

Przypominamy, że zgodnie z §4 pkt. 7 umowy o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art.481 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.