KURS JĘZYKA MIGOWEGO POZIOM PODSTAWOWY LUB ZAAWANSOWANY

Celem kursu jest:

– zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego

– praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy

Ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do:

 • pomocy osobom z dysfunkcją narządu słuchu przez tłumaczy języka migowego lub przez pracowników administracji publicznej posługujących się językiem migowym, w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu z podmiotami zobowiązanymi,
 • ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
 • uznania i popierania korzystania z języka migowego

Szkolenie jest skierowane do:

 • organów administracji publicznej (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa),
 • jednostek systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne),
 • podmiotów leczniczych (Instytucje prowadzące działalność leczniczą),
 • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostek ochotniczych działających w tych obszarach – zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

PROGRAM KURSU:

MATERIAŁ NAUCZANIA

ILOŚĆ GODZIN

UWAGI

1. Teoria języka migowego

– PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo-słuchowy, odczytywanie mowy z ust.

10g

Prezentacja multimedialna

2. Daktylografia

Litery, liczebniki główne i porządkowe

5g

Nagrania video
3. Ideografia

 Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące,posiłki.

– Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej

30g

Nagrania video,

ćwiczenia,

kontakt z osobą (osobami) niesłyszącymi

 

4. Określenie czasu w przestrzeni

5g

 

  50 godzin

 

Metody kształcenia:

– warsztaty,

– konwersacje,

– indywidualne i grupowe,

– prezentacje multimedialne,

– praca z tekstem.

Prowadzący: mgr Magdalena Gach-Leziak

pedagog i surdopedagog,  trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego – T2, posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Koszt kursu dla 1 osoby:

PJM – podstawy komunikacji z osobą Głuchą – nawiązanie pierwszego kontaktu + autoprezentacja

600 zł/40h

PJM – poziom podstawowy A1/A2

700 zł/50h

PJM – poziom średniozaawansowany A2/B1

750 zł/60h

PJM – poziom zaawansowany B1/B2

800 zł/60h

 

 

oraz kursy specjalistyczne dla określonych grup odbiorców:

PJM dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej, służby zdrowia

600 zł/40/50h

Indywidualne sesje doszkalające:

– spotkanie CODA, SODA, PODA

– spotkania z tłumaczami języka migowego

– savoir –vivre Głuchych

-konwersacje z niesłyszącymi, Głuchymi, Słabosłyszącymi użytkownikami PJM lub SJM

 

 

300 zł/10h

W cenie kursów :

 • Podręcznik z płytą DVD ze znakami migowymi
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, po uprzednim zaliczeniu egzaminu.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać nazwy szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Zjednoczona Europa oraz postępujący proces globalizacja to dla firm ogromna szansa ale i możliwe zagrożenie. Wejście na rynki zagraniczne zawsze wiąże się z potrzebą porozumienia się z partnerami w języku obcym.

Nie pozwolimy aby nieznajomość języka obcego stała się przeszkodą w rozwoju Państwa firmy.  Zapraszamy do skorzystania z oferty kursów językowych dostosowanych do Państwa potrzeb.

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie szkoleń językowych:

 • analizę potrzeb językowych,
 • testy wstępne określające poziom znajomości języka przez pracowników,
 • prowadzenie zajęć w siedzibie WSPA lub firmy,
 • podręczniki oraz materiały dodatkowe,
 • testy mierzące postępy,
 • test końcowy oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie,

Liczba godzin: oferujemy taką liczbę godzin jaka będzie przez Państwa oczekiwana lub wymagana.

Częstotliwość: częstotliwość zajęć zależy od Państwa potrzeb. Jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa oczekiwań.

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Oferowane poziomy nauczania

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Dzięki skutecznemu sprawdzeniu obecnej wiedzy poprzez przeprowadzenie testu językowego zapewniamy przypisanie do grupy, której poziom będzie odpowiednio dostosowany.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl

Program Intensywnego Kursu Języka Angielskiego przeznaczony jest dla osób, które chcą uczyć się języka angielskiego w krótkim czasie lub podnieść poziom wiedzy. Kursy są przeznaczone dla wszystkich chętnych.

Intensywny Kurs Języka Angielskiego WSPA – to nie tylko teoretyczne studia języka, a także praktyczne zajęcia.
 
Metoda studiowania: szkolenia, seminaria, praca w grupach. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, w zależności od poziomu wiedzy języka angielskiego – na wyższą i podstawową. Program kursu  zależy od poziomu grupy.

Na cześć 20-lecia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w 2018 roku koszt Kursu – 640 złotych (wraz z opłatą rejestracyjną).

Koszt szkolenia obejmuje:
●    60 godzin zajęć 

Za dodatkowy koszt – kurs języka biznesowego angielskiego (1,5 godziny dziennie)

Termin trwania kursu:
•    I edycja – 1-30 sierpnia 2018 roku
•    II edycja – 1-30 września 2018 roku

Rekrutacja na kurs:
•    I edycja – do 30 lipca
•    II edycja – do 30 sierpnia
Instytucja jest w pełni przystosowana do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dane do przelewu
●    Nazwa banku: PEKAO SA
●    Numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294
●    Swift-kod: PKOPPLPW
●    Kody BIC Banku PEKAO SA: PKOPPLPW
●    Numer IBAN tego konta: PL37 1240 5497 1111 0010 7711 2294
●    Nazwa odbiorcy: WSPA
●    Adres: 20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
●    Nazwa przelewu: szkoła letnia, Imię i Nazwisko (tak jak w paszporcie)

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania
 1. Chcesz nauczyć się języka polskiego, by porozumiewać się swobodnie?
 2. Szukasz pracy a nie znasz języka?
 3. Marzysz o rozpoczęciu edukacji w Polsce?

Zapraszamy na kurs Języka Polskiego na WSPA!

Doskonale wiemy, z jakimi problemami stykają się na co dzień obcokrajowcy w Polsce i jak istotna jest dla nich umiejętność skutecznej komunikacji po polsku.
Właśnie dla nich prowadzimy kursy grupowe i indywidualne, wakacyjne i semestralne, intensywne i weekendowe, kształcące konkretne sprawności językowe. Dzięki kursom studenci potrafią w sposób doskonały poradzić sobie w codziennych sytuacjach się w  sklepie, na ulicy, dworcu, w restauracji czy podczas spotkań towarzyskich. Ponadto w przypadku wyboru kursów indywidualnych lub biznesowych przygotowujemy naszych studentów do radzenia sobie w sytuacjach formalnych i biznesowych.

Zgłaszający się do nas na kurs nie muszą być pełnoletni. Dla osób chcących uczyć się w naszej Szkole nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych.

Zapewniamy:

 • małe grupy szkoleniowe
 • na każdym poziomie zaawansowania
 • nacisk na efektywną komunikację w sytuacjach codziennych
 • dogodne godziny popołudniowe i wieczorne
 • e-learning wliczony w cenę
 • Certyfikat ukończenia kursu

Kurs trwa 2 semestry.

 1. Kurs podstawowy 30 godzin/semestr (dla studentów I roku) – 700 zł za rok.
 2. Kurs standardowy 60 godzin/semestr (dla wszystkich chętnych) – 1400 zł za rok.
 3. Kurs indywidualny – od 50 zł godzina

Opłata dla Studentów WSPA – zniżka 25%.

Możliwość dokonania płatności w dwóch ratach.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć zgłosić uczestnictwo na mail szkolenia@wspa.pl 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Kurs języka polskiego dla osób z polskim pochodzeniem mieszkających poza Polską

Program kursu języka polskiego WSPA jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się lub podnieść poziom wiedzy języka polskiego w krótkim czasie. Kurs przeznaczony jest dla osób z polskim pochodzeniem mieszkających poza granicami Polski, a także dla kandydatów na studia WSPA i wszystkich chętnych.
Program kursu języka polskiego WSPA – to nie tylko lekcje z  języka polskiego, ale też zajęcia na temat historii i kultury Polski, a także zapoznanie się z systemem szkolnictwa wyższego w Polsce.

Cel kursu: nauka języka polskiego, historii, kultury i obyczajów kraju, a także systemu szkolnictwa wyższego w Polsce dla osób z polskim pochodzeniem, mieszkających poza Polską.

Metody nauczania się: wykłady i lektorat on-line

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, w zależności od poziomu znajomości języka polskiego – wyższego i podstawowego. Program kursu zależy od poziomu grupy.

Kurs zawiera: 75 godzin zajęć

Program Kursu języka polskiego :

 • Język polski (60 godz)  

Program przeznaczony jest dla studentów, którzy znają już język polski w zakresie wyznaczonym przez ramy poziomu A1. Celem kursu jest nauczenie studentów języka polskiego w stopniu pozwalającym na skuteczną komunikację na poziomie A2.
Uczący się poznają zasady wymowy, akcentowania i intonacji w zakresie pozwalającym na zrozumienie wypowiadanych przez siebie treści. Nauczą się czytać poprawnie krótkie teksty. W zakresie poprawności gramatycznej uczący się będą w stanie rozpoznać i zastosować poprawne gramatycznie formy językowe. Dodatkowo będą w stanie zrozumieć proste wiadomości i wypowiedzi, oraz będą w stanie wziąć udział w rozmowie na znane sobie tematy.
Podana ilość godzin poświęconych poszczególnym tematom i zagadnieniom obejmuje lekcje z lektorem, czat z lektorem i pracę z tekstem oraz pracę indywidualną.

 • Wykład na temat kultury i obyczajów obowiących w Polsce (5 godz)

Zapoznanie studentów z cechami charakterystycznymi poszczególnych etapów kształtowania się i rozwoju kultury polskiej, począwszy od zarania (średniowiecze – artefakty gockie i celtyckie, wczesnosłowiańskie – przedchrześcijańskie, zabytki wczesnego chrześcijaństwa) poprzez charakterystyczną kulturę Rzeczypospolitej szlacheckiej, aż po kulturę współczesną.
Przedstawienie studentom postaci osób, biorących aktywny udział w tworzeniu polskiej kultury: tych bardzo znanych i tych mniej znanych lub zapomnianych, reprezentantów tzw. kultury elitarnej i kultury ludowej, wysublimowanej i naiwnej a także masowej, nastawionej na przeciętnego odbiorcę.

 • Historia RP (5 godz)  

Przybliżenie studentom zagadnienia wpływu różnorodnych czynników na  kształtowanie się specyfiki państwa polskiego i jego kultury na przestrzeni ponad dziesięciu stuleci jego istnienia, np. geograficznych  (usytuowanie w środkowej Europie, klimat, ukształtowanie powierzchni, zaopatrzenie w wodę, wysokość nad poziom morza, lesistość, gleby itd.), cywilizacyjnych (kształtowanie się modelu sprawowania władzy, korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych), kulturowych (wejście w krąg kultury zachodnioeuropejskiej poprzez przyjęcie chrześcijaństwa w konfesji rzymskokatolickiej, przyjęcie alfabetu łacińskiego) i ekonomicznych (rozwój gospodarki opartej na własności prywatnej, feudalnej zależności, komunistycznego upaństwowienia, kapitalistycznej gospodarki wolnorynkowej).

 • System szkolnictwa wyższego w Polsce (5 godz)  

Typy uczelni  i profil kształcenia na polskich uczelniach. Struktura kształcenia. Kształcenie cudzoziemców na polskich uczelniach. Praktyka zawodowa w kształceniu studentów. Wybrane wskaźniki jakości kształcenia.

Dla osób z polskim pochodzeniem – kurs bezpłatny

Dla osób BEZ polskiego pochodzenia – kurs odbywa się na zasadach odpłatności 
Cena: opłata wpisowa 200 zł, czesne 300 zł

Nabór trwa do 28 lutego!

Kontakt: Dział Rekrutacji
Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Administracji WSPA
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. +48 81 45 29 473, +48 601 361 767, faks +48 81 740 84 13
e-mail: s.hrynyk@wspa.pl
skype: mazurwspa

Kursy językowe w naszej szkole koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu kompetencji mówienia, niezbędnej w wielu sytuacjach życiowych. Nasze zajęcia nie są skoncentrowane tylko i wyłącznie na podręczniku, uczestnicy uczą się w sposób aktywny, dzięki czemu nabywają konkretne umiejętności, a przy tym pozbywają się tzw. “bariery językowej”. Uczą się przy tym otwartości i swobodnego nawiązywania relacji w języku angielskim.

Liczba godzin: 120

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: 699 zł za semestr

Oferowane poziomy nauczania

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Dzięki skutecznemu sprawdzeniu Twojej obecnej wiedzy poprzez przeprowadzenie testu językowego zapewniamy przypisanie do grupy, której poziom będzie odpowiednio do Ciebie dostosowany.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania