Tłumacz i lektor języka chińskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku sinologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 r. prowadzi w Lublinie Szkołę Języka Chińskiego i Centrum Biznesowe Great China. Poza nauczaniem języka chińskiego, zajmuje się równieżpomocą przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w Chinach, wyszukiwaniem partnerów handlowych i ich weryfikowaniem, prowadzeniem szkoleń z zakresu różnic kulturowych oraz zasad prowadzenia biznesu w Chinach. Wielokrotnie organizowała wyjazdy na targi do Chin oraz uczestniczyła w nich, a także pomagała polskim przedsiębiorcom w organizacji stoisk na targach. Ponadto brała udział w wyjazdach biznesowych do partnerów chińskich oraz wizytacjach w ich fabrykach.

Ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny oraz Nowoczesne techniki zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

Ekspert PARP ds. Internacjonalizacji MŚP.

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej. Obecnie pracownik przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Już od 2008 roku zajmuje się praktyczną stroną wdrażania Lean Manufacturing i Kaizen. 
Odpowiedzialny za obszary produkcyjne i logistyczne obecnie  zajmujący się również wdrażaniem technik i narzędzi szczupłego wytwarzania – Lean Manufacturing i Kaizen.
Odbyte przez niego szkolenia z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen w Wielkiej Brytanii, oraz studia Podyplomowe pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi wdrożeniami w miejscu pracy. Umiejętność wdrażania i angażowania pracowników jest podstawą jego aktywności w obszarach usprawnień.

Absolwent Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej. Obecnie pracownik przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Już od 2008 roku zajmuje się praktyczną stroną wdrażania Lean Manufacturing i Kaizen. 
Odpowiedzialny za procesy produkcyjne i pomocnicze takie jak bezpieczeństwo i jakość, były Lider Lean w obszarach produkcyjnych zajmujący się analizą procesów i przygotowywaniem rozwiązań w celu ich usprawnienia.
Odbyte przez niego szkolenia z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen w Wielkiej Brytanii, oraz studia Podyplomowe pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi wdrożeniami w miejscu pracy. Umiejętność wdrażania i angażowania pracowników jest podstawą jego aktywności w obszarach usprawnień.

Praktyk z blisko 20-letnim doświadczeniem. Doświadczenie zdobywała w obszarze badań rynku na rynku polskim i brytyjskim, realizując projekty lokalne i międzynarodowe.

Psycholog, absolwentka KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), realizuje własne projekty pod marką Re:essence R&C powstałej z ciekawości ludzi i ekscytacji związanej z poszukiwaniem odpowiedzi na wyzwania powstające we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie. A także z potrzeby dzielenia się rozwiązaniami i pomysłami powstałymi na bazie doświadczenia na różnych rynkach.  Specjalizuje się w obszarze rynku farmaceutycznego i konsumenckiego, wsparcia w budowaniu strategii.

Dynamiczne zmiany społeczne oraz postęp technologiczny z jego blaskami i cieniami wymuszają weryfikację dotychczasowego sposobu myślenia, widzenia świata i działań – to właśnie się dzieje podczas badania, dając początek nowym strategiom i wytyczając nowe cele. 

Od niemal 20 lat związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym jako nauczyciel akademicki w zakresie psychologii zachowań konsumenckich, komunikacji i wsparcia strategicznego.

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor systemów informatycznych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych. W 2016 roku ukończył jedyne w Polsce podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku..

Prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze informatyki śledczej i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy pracowników w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Wykształcenie: doktor inżynier nauk technicznych

Obszar specjalizacji: specjalista do spraw Ochrony Danych Osobowych

Doświadczenie zawodowe: specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych, w tym audycie oraz zagadnieniach związanych z normami ISO z rodziny 27000, takimi jak wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Administrator bezpieczeństwa informacji, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla licznych podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa nowych technologii oraz technicznej strony bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Obszar specjalizacji: Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe: obsługa prawną podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych jak i klientów indywidualnych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Usługi doradztwa prawnego przy wdrażaniu projektów opartych o zastosowanie nowoczesnych technologii, przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.