Doktor nauk społecznych, specjalność Socjologia Internetu, autorka wielu publikacji dotyczących nowych mediów, wykładowca WSPA. Wieloletni pracownik wojewódzkich instytucji kultury, organizatorka wielu szkoleń, konferencji i wydarzeń kulturalnych. Od kilku lat prowadząca zajęcia ze studentami oraz warsztaty dotyczące marketingu internetowego, social media marketingu i content marketingu.

Menadżer sprzedaży z blisko 20 letnim doświadczeniem, konsultant biznesowy we własnym przedsięwzięciu w firmie 2B VALUE. Doświadczenie menedżerskie zdobyła w korporacjach międzynarodowych branży finansowej będąc odpowiedzialna za sprzedaż w biznesie detalicznym oraz małych przedsiębiorstw. Skutecznie zarządzała ponad 300 osobowym zespołem i blisko 100 mln budżetem przychodów rocznych. Nagrodzona m. in. za Najbardziej Efektywny Makroregion (2016) za Najwyższą Jakość Obsługi Klienta (2014-2016).  Zaangażowana w przygotowanie i wdrożenie systemu efektywności sprzedaży m. in. we współpracy z Boston Consulting Group. Jestem autorką programu zarządzania efektywnością sprzedaży SalesVALUE, który został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu rozproszonych, mobilnych i stacjonarnych sił sprzedaży oraz zweryfikowany w praktyce. Realizuję projekty konsultingowe w organizacjach m.in. z obszaru audytu sprzedaży czy strategii sprzedaży. Zaprojektowałam i wdrożyłam m.in.: systemy motywacyjne dla sił sprzedaży jednej z największych firm pośrednictwa finansowego w kraju. Wdrożyła program Zarządzania Przez Cele (Management by Objectives) dla spółki akcyjnej z branży finansowej oraz współuczestniczyłam w restrukturyzacji działu sprzedaży. Jest wykładowcą na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Z wykształcenia socjolog organizacji (UMCS). Ukończyła również studia podyplomowe zarządzanie kapitałem ludzkim (KUL). Certyfikowany coach CoachWise i ACC International Coach Federation.

ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny oraz Nowoczesne techniki zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wykładowca logistyki (specjalność Logistyka międzynarodowa) na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Posiada certyfikat European Senior Logistician Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA).

Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

Ekspert PARP ds. Internacjonalizacji MŚP.

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka”. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych.