Wnioski o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 należy złożyć w Uczelni od 28 września do 11 października 2018 roku do Dziekana właściwego wydziału bądź w Dziale Rozliczeń Finansowych ze Studentami.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 będą przyjmowane w terminie od 28 września do 25 października 2018 r. według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, wytycznymi dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz o przygotowanie kompletnej dokumentacji.

Ustawowy próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1051,70 zł.