OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

Znajomość obsługi programu PŁATNIK jest niezbędnym elementem w pracy działów kadrowo-płacowych. Stanowi dwustronną komunikację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kurs skierowany jest do osób pragnących nabyć praktyczne umiejętności obsługi programu Płatnik. Zarówno tych, którzy chcą rozpocząć pracę na stanowiskach kadrowo-płacowych, jak również pracujących na stanowiskach finansowo-księgowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi płacowej pracowników

Celem kursu jest nabycie wiedzy dotyczącej rozliczeń z ZUS oraz umiejętności z zakresu szczegółowej obsługi programu PŁATNIK. Dowiesz się między innymi jak sprawnie poruszać się w programie, rejestrować ubezpieczonych, tworzyć i edytować dokumenty zgłoszeniowe oraz tworzyć deklaracje i przelewy bankowe.

PROGRAM (24 H)

– Wymagania sprzętowe i systemowe programu Płatnik. Problemy dotyczące instalacji i komunikacji z ZUS. Typy baz danych.

– Cele i korzyści z wdrożenia usług weryfikacji w programie  Interaktywny Płatnik

– Uprawnienia administratora i użytkownika programu Płatnik

– Kartoteka Płatnika i Ubezpieczonego

– Tworzenie zestawów dokumentów: zgłoszeniowych, rozliczeniowych, płatniczych

– Korzystanie z kreatorów: importu i zasilania inicjalnego dokumentów

– Zasady weryfikacji dokumentów i zestawów dokumentów

– Aktualizowanie komponentów programu

– Wysyłka zestawów dokumentów. Stany przetworzenia dokumentów. Obsługa wysyłania i potwierdzania zestawów za wielu płatników

– Tworzenie informacji rocznej i miesięcznej dla ubezpieczonego

– Obsługa certyfikatów i przesyłek

– Komunikaty z ZUS

– Zabezpieczanie danych w programie Płatnik

– Archiwizacja danych w programie Płatnik

– Najczęściej zgłaszane problemy

PROWADZĄCY: Robert Śliwiński

CENA: 650 zł.

Zapisy trwają do 7 maja 2018 r.

TERMINY ZAJĘĆ: 16-18.05.2018 oraz 23-25.05.2018 r.

Zajęcia odbywają się w godzinach 16-20.

Maksymalna ilość uczestników: 15 osób

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Modelowanie procesów biznesowych jest niezwykle istotne we wszystkich sytuacjach, gdy staramy się w jasny sposób zakomunikować jak jest wykonywana praca. Zapraszamy na szklenie z zakresu modelowania procesów biznesowych (BPMN), wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych (punkty funkcyjne) oraz zarządzania projektami ICT. Kurs przeznaczony jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych.

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BMPN 2.0 – 20 godzin

1.Podstawowe pojęcia z zakresu opisu procesów biznesowych:

 • Proces i podproces
 • Cel procesu i cel modelowania
 • Mapa procesów
 • Model procesu
 • Proces a Procedura
 • Mierniki procesu
 • Uczestnik procesu (rola biznesowa i stanowisko)

2.Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN

 • Obiekty na diagramach procesów:
 • Baseny i tory
 • Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki)
 • Połączenia
 • Dane
 • Artefakty
 • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje
 • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
 • Odwzorowanie uczestników i ról
 • Rozdzielanie i scalanie przepływów
 • Wyjątki

3.Samodzielna interpretacja procesu:

 • Tworzenie modelu procesu z postaci tabelarycznej opisu procesu.

Ekstrapolacyjna metoda pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych COSMIC w oparciu o punkty funkcyjne – 15 godzin

1. Podstawy szacowania za pomocą punktów funkcyjnych

2. Zastosowanie metody COSMIC

3. Wymagania Użytkownika Funkcyjnego

4. Kontekstowy Model Oprogramowania metody COSMIC

FAZA STRATEGII POMIARU

 • Definicja celu pomiaru
 • Definicja zakresu pomiaru
 • Identyfikowanie użytkowników funkcjonalnych
 • Identyfikowanie poziomu granulacji

FAZA MAPOWANIA

 • Identyfikacja procesów funkcjonalnych
 • Identyfikowanie obiektów zainteresowania i grup danych
 • Identyfikacja atrybutów danych (opcjonalnie)

FAZA POMIARU

 • Identyfikowanie przesunięć danych
 • Definicja rodzajów przesunięć danych
 • Identyfikacja Wejść (E)
 • Identyfikacja Wyjść (X)
 • Identyfikacja Odczytów (R)
 • Identyfikacja Zapisów (W)
 • Powiązanie manipulacji danych z przesunięciami danych
 • Unikalność przesunięć danych i możliwe wyjątki
 • Przesuniecie danych do lub z pamięci trwałej przez proces funkcjonalny
 • Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces funkcjonalny
 • Polecenia sterujące
 • Zastosowanie funkcji pomiaru
 • Agregacja wyników pomiaru
 • Pomiaru rozmiaru zmian oprogramowania
 • Modyfikacja funkcjonalności
 • Rozmiar funkcjonalnie zmienionego oprogramowania
 • Rozszerzenie metody pomiaru COSMIC
 • Lokalne rozszerzenia dla złożonych algorytmów
 • Rozszerzenie lokalne o podjednostkach pomiaru

RAPORTOWANIE POMIARÓW

 • Oznaczanie
 • Dokumentowanie pomiarów COSMIC
 • Archiwizacja wyników pomiaru COSMIC

Zarządzanie projektami ICT – 30 godzin

Blok I – projekt i jego uzasadnienie biznesowe

1. Perspektywa historyczna zarządzania projektami

2. Pojęcie projektu oraz jego istota

3. Projekty i ich klasyfikacja wg wybranych kryteriów

4. Sukces projektu

5. Istota i światowe standardy zarządzania projektami

 • Metody tradycyjne (Prince2, PMBoK, IPMA)
 • Metody adaptacyjne i Manifest Agile
 • Metody wytwórcze (RUP, MSF)
 • Metody organizacyjne (ITIL, COBIT)
 • Metody hybrydowe (Prince2 Agile, XPrince)

6. Kryteria wyboru metod zarządzania projektami

7. Program i portfel projektów

8. Biuro portfeli, programów, projektów

Blok II – charakterystyka i możliwości implementacyjne zwinnych metod zarządzania projektami z perspektywy IT

1. Metody zwinne w zarządzaniu projektami

2. Lekkie metody zwinne zarządzania projektami (Scrum, XP, Lean)

3. Pełne metody zwinne zarządzania projektami (DSDM Atren, APM)

4. Metody zwinne – zastosowanie w praktyce gospodarczej

 • metody zwinne w zarządzaniu programem oraz portfelem projektów
 • kryteria wyboru zwinnej metody zarządzania projektem
 • prawne i organizacyjne możliwości implementacji zwinnych metod zarządzania projektami

Blok III – Scrum dla zespołów projektowych

1. Wprowadzenie do Scrum

2. Idelany zespół Scrum

3. Wymagania i współpraca z klientem

4. Estymowanie pracy

5. Przebieg projektu

6. Wdrożenie Scrum

7. Zarządzanie projektami wg Scrum – warsztaty

Kurs odbywa się popołudniami w dni robocze.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy:

 • Październik – listopad 2018
 • Grudzień – styczeń 2019

Minimalna ilość uczestników: 10

Prowadzący:

Łukasz Kański – Kompetentny menedżer IT. Ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Bogate doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu zespołów specjalistów IT, a także w konsultingu rozwiązań biznesowych. W obszarze zainteresowań znajduje się również modelowanie procesów biznesowych oraz pomiar i estymacja rozmiaru funkcjonalnego złożonych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne szkolenia oraz certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor publikacji naukowych.

Odpłatność za kurs : 2990 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Praca jako programista daje te szanse w większym stopniu niż zawody, w których konieczna jest regularność. O tym, że warto zostać programistą świadczą perspektywy zawodowe, dobre zarobki, a także fakt, że zapotrzebowanie na osoby o takich umiejętnościach stale rośnie.

Oferujemy intensywny, kompleksowy kurs dla osób, które nigdy nie miały styczności
z programowaniem – ale chcą zacząć karierę młodszego programisty. W trakcie kursu poznasz język JAVA.  Zajęcia teoretyczne staramy się ograniczać do niezbędnego minimum, gdyż chcemy abyś zdobywał głównie podczas zajęć praktycznych. Największy nacisk kładziemy na naukę umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. U nas nauczysz się rozwiązywania problemów technicznych jak również twórczego podejścia do programowania.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w grupach do 15 osób. Dzięki trybowi wieczorowemu nie musisz rezygnować z innych zajęć – nauki lub pracy. Z kolei w ciągu weekendu możesz robić powtórki, tym samym usystematyzować swoją wiedzę i zwiększyć efektywność nauki.

Program kursu – 40 godz.

– Środowisko Programistyczne Java

– Podstawowe elementy języka Java (między innymi: typy danych, zmienne, operatory, łańcuchy, wejście i wyjście, przepływ sterowania, tablice)

– Obiekty i klasy

– Pola i metody statyczne

– Konstruowanie obiektów

– Komentarze dokumentacyjne

– Dziedziczenie (klasy, nadklasy i podklasy)

– Interfejsy i klasy wewnętrzne

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Minimalna ilość Uczestników 7 osób.

Prowadzący: Arkadiusz Gwarda

Terminy:

 • Październik – listopad 2018
 • Grudzień – styczeń 2019

Odpłatność za kurs : 950 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Poznaj dynamiczny, zorientowany obiektowo język programowania jakim jest Python. Język szerokiego zastosowania, którego cechuje prostota i wydajność. 

Praca jako programista daje te szanse w większym stopniu niż zawody, w których konieczna jest regularność. O tym, że warto zostać programistą świadczą perspektywy zawodowe, dobre zarobki, a także fakt, że zapotrzebowanie na osoby o takich umiejętnościach stale rośnie.

Oferujemy intensywny, kompleksowy kurs dla osób, które nigdy nie miały styczności
z programowaniem – ale chcą zacząć karierę młodszego programisty. W trakcie kursu poznasz język PYTHON. 

Dzięki trybowi wieczorowemu nie musisz rezygnować z innych zajęć – nauki lub pracy. Z kolei w ciągu weekendu możesz robić powtórki, tym samym usystematyzować swoją wiedzę
i zwiększyć efektywność nauki.

Program kursu – 30 godz.

– Konfiguracja Pythona na różnych systemach operacyjnych

– Typy danych, zmienne, operacje wejścia i wyjścia

– Łańcuchy, listy i słowniki

– Projektowanie programu

– Rozgałęzienia kodu, pętle

– Funkcje

– Pliki i wyjątki

– Programowanie obiektowe

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Minimalna ilość Uczestników 7 osób.

Prowadzący: Arkadiusz Gwarda

Terminy:

 • Październik – listopad 2018
 • Grudzień – styczeń 2019

Odpłatność za kurs : 850 zł. netto + VAT*

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Dla kogo jest szkolenie? Dla analitykówinformatykówmenedżerów. Dla naukowcówlekarzypracowników administracji publicznej. Dla blogerówdziennikarzy, osób występujących publicznie. Słowem, dla wszystkich. Bo każdy z nas jest w swoim życiu prywatnym i zawodowym analitykiem danych – przetwarza informacje, próbuje je powiązać i zrozumieć, a następnie na ich podstawie podejmuje działania i decyzje.

Celem wizualizacji danych jest pokazanie posiadanych informacji w sposób pozwalający na ich dokładne i efektywne zrozumienie oraz analizę. Dzięki wizualizacji możemy łączyć wielkie zbiory danych i pokazać wszystkie informacje jednocześnie, co znacznie ułatwia analizę. Możemy również stosować porównania wizualne, dzięki którym dużo łatwiej stwierdzić wiele faktów. Kolejną zaletą jest możliwość analiz y danych na kilku poziomach szczegółowości.

WIZUALIZACJA BAZ DANYCH pozwala ona na rozpoznanie zjawisk i trendów, które wydają się niewidoczne podczas pierwszej analizy.

Można ją stosować:

 • Do analizy danych w celu sporządzania i udostępniania bezbłędnych, wiarygodnych raportów;
 • Do eksploracji danych — nawet przez osoby niebędące specjalistami IT;
 • Do optymalizacji procesów biznesowych;
 • Do sporządzania prognoz analitycznych w celu przewidywania przyszłych trendów

Wizualizacja danych posługuje się atrakcyjnymi rozwiązaniami graficznymi, by przedstawić informacje ilościowe i jakościowe. Wykres graficzny pokazuje więcej niż tylko suche dane. Dostępne metody wizualnej analizy pozwalają na szybki wgląd w dane, dzięki czemu czas ich opracowania zmniejsza się do kilku sekund.

 

Czas

 

Sesja – 1 dzień

9:00 – 9:30 Powitanie oraz prezentacja czym jest Tableau
9:30 – 10:45 Tableau  – getting started

 • Interfejs użytkownika
 • Metodyka pracy z interfejsem
 • Podłączanie do różnych typów źródeł danych (Excel, csv, Access, MS SQL, Tableau Server)
 • Edytowanie Data Connections oraz Data Sources; tryb Live vs. Extract
 • Data interpreter / Pivot
 • Union / Join
 • Cross database joins

 

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00

 

Tableau  – getting started c.d.

 • Data Blending – integracja różnych źródeł danych
 • Tableau Prep – self-service ETL wprowadzenie

 

12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:45 Podstawowe funkcjonalności

 • Filtrowanie
 • Sortowanie
 • Grupowanie
 • Hierarchie
 • Typy dat – Continuous vs. Discreet
 • Tabele przestawne

 

14:00 – 14:15 Przerwa kawowa
14:15 – 15:30 Wbudowane typy wykresów/ wizualizacji (Show me):

 • Wykres liniowy
 • Wykres punktowy
 • Wykres słupkowy
 • Pozostałe typy wizualizacji (bullet graph, Heat map, Tree map itd.
 • Wykresy combo charts – dual axis

 

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Beyond ‘Show me’ – niestandardowe typy wykresów:

 • Macierz KPI
 • Waterfall
 • Gantt
 • Dot plot
 • Pareto
 • Opcje ‘Analytics’: trend lines, forecasting, clustering

 

 

 

Czas

 

 

Sesja – 2

9:00 – 10:30 Budowanie dashboardów i story

 • Layout, kontenery
 • Osadzanie obiektów
 • Wyświetlanie filtrów, legend
 • Use as filter – podstawy akcji
 • Zarządzanie akcjami – typ filter, highlight, URL
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:00 Mój pierwszy dashboard – warsztat
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:15

 

Mój pierwszy dashboard – warsztat cd.
14:15 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:45 Dystrybucja/publikowanie źródeł/dashboardów

 • Tableau Reader
 • Tableau Server

 

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Zarządzanie uprawnieniami

 • Zarządzanie dostępem do zawartości na Tableau Server
 • User filter

 

 

 

Czas

 

Sesja – 3 dzień

9:00 – 10:30 Pola kalkulowane

 • Aggregation, Granularity, Ratio calculations
 • Pola kalkulowane – różne typy kalkulacji
 • Funkcje logiczne
 • Operacje na ciągach znaków
 • Operacje na datach
 • Ranking
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:00 Pola kalkulowane cd.

 • Parametery
 • Sety
 • Kalkulacje tabelaryczne
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:15

 

Level of Detail (LOD) – wstęp

 • Fixed wraz z przykładami
 • Include/Exclude
14:15 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:45 Analizy na mapach

 • Custom maps
 • Custom geocoding
 • Pliki shp i custom regions

Formatowanie wykresów

 • Tooltips, Annotations, Legends
 • Viz in tooltip – wykres w wykresie
 • Formatowanie tabel

 

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 17:00 Sesja Q&A

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy : 

 • 25-27.09.2018
 • 06-08.11.2018
 • 19-21.12.2018

Kurs odbywa się w dni robocze.

Czas trwania kursu 3 dni

Odpłatność za kurs : 1290 zł. netto

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Beginner Course

2 poziomy (3-4 klasa, 5-6 klasa)

28 spotkań (90min)

Cena: 1150 PLN

Dzieci, które potrafią już swobodnie używać komputera, mają możliwość rozwoju swoich programistycznych kompetencji podczas Beginner Course.

Podczas kursu nauczymy nieco bardziej zaawansowanych podstaw niż na Beginner Course Jr. natomiast ukończenie go nie jest niezbędnie do wzięcia udziału w tym kursie. Przedstawimy po kolei takie zagadnienia jak zmienne, pętle, instrukcje warunkowe czy użycie czujników w zestawach robotycznych LEGO Mindstorms. Do nauki wykorzystamy środowiska Scratch 2, Lego Mindstorms, Kodu a także pokażemy jak stworzyć swoją pierwszą stronę internetową!

Dodatkowo, raz w miesiącu w ramach każdego z naszych kursów odbędą się zajęcia całkowicie poświęcone Minecraft Edu* ukochanej przez dzieci grze w wersji Edukacyjnej. Dzięki połączeniu Minecraft Edu z MakeCode, uczniowie przygotowują własne skrypty, które następnie są wykorzystywane podczas rozgrywki. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia!

Beginner Course Jr

(1-2 klasa)

28 spotkań (45min)

Cena: 850 PLN

Beginner Course Jr został przygotowany z myślą o najmłodszych adeptach sztuki kodowania. Wiedząc jak ważne jest kształtowanie umiejętności poprawnego użytkowania komputera oraz widząc ogromne zapotrzebowanie, stworzyliśmy kurs, w którym zanim zaczniemy stawiać pierwsze kroki w środowisku Scratch 2, pokażemy dzieciom podstawowe funkcje systemu operacyjnego, nauczymy jak używać Internet nie tylko do zabawy a także podszkolimy nieco w zakresie sprawnego użycia klawiatury.

Następnym etapem w naszym kursie jest nauka podstaw algorytmiki za pomocą takich środowisk jak Scratch Junior, Scratch 2 czy CodeCombat.

 Dodatkowo, raz w miesiącu w ramach każdego z naszych kursów odbędą się zajęcia całkowicie poświęcone Minecraft Edu* ukochanej przez dzieci grze w wersji Edukacyjnej. Dzięki połączeniu Minecraft Edu z MakeCode, uczniowie przygotowują własne skrypty, które następnie są wykorzystywane podczas rozgrywki. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia!

Każde spotkanie to 45min frajdy z pożytkiem!

Elementary Course

(kurs dla kontynuujących)

28 spotkań (90min)

Cena: 1150 PLN

Dla uczniów, którzy wiedzą jak samodzielnie stworzyć prostą grę w Scratchu oraz jak złożyć i zaprogramować robota Lego, przygotowaliśmy Elementary Course. Podczas kursu, zagłębimy się w nieco bardziej rozbudowane projekty przy użyciu poznanych już narzędzi (m.in. gry z ruchomym tłem, gry bazujące na pozornym efekcie 3D – Ray Casting czy implementacja podstaw sztucznej inteligencji w robotach). Ponadto zrobimy przegląd najróżniejszych dziedzin programowania: stworzymy pierwszą stronę internetową, przygotujemy prostą aplikację na system Android oraz napiszemy prosty program konsolowy w języku C++.

Dodatkowo, raz w miesiącu w ramach każdego z naszych kursów odbędą się zajęcia całkowicie poświęcone Minecraft Edu* ukochanej przez dzieci grze w wersji Edukacyjnej. Dzięki połączeniu Minecraft Edu z MakeCode, uczniowie przygotowują własne skrypty, które następnie są wykorzystywane podczas rozgrywki. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia!

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać nazwy szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Akademia CISCO to program współpracy pomiędzy największym producentem sprzętu sieciowego a ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji  należy do grona instytucji oferujących autoryzowane szkolenia CISCO. Szkolenia prowadzone są przez najlepszych trenerów, a Uczelnia dysponuje laboratorium sieciowe, które wyposażone jest w specjalny osprzęt sieciowy.

Program nauczania Cisco Networking Academy dostosowany jest do nowych tendencji nauczania. Wykorzystywane są różnorodne techniki, czyli zarówno tradycyjne wykłady i zajęcia ćwiczeniowe, jak i zajęcia laboratoryjne bezpośrednio związane z rozwiązywaniem realnych problemów sieciowych. Dodatkowo dostępny jest bogaty zestaw narzędzi internetowo-multimedialnych, który zachęca do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program Akademii jest nieustannie zmieniany, po to, aby studenci zdobywali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Przy układaniu programu uwzględniane są również sugestie poszczególnych akademii oraz uczestników kursów.

Czas realizacji programu uzależniony od stopnia wstępnego przygotowania studentów, ale nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Jednocześnie program nie wymaga żadnych dodatkowych zajęć z informatyki lub telekomunikacji, ponieważ wszystkie niezbędne informacje zawarte są w programie CNA.

Z punktu widzenia uczniów i studentów uczestniczących w Akademii, zdobyta wiedza – praktyczna i teoretyczna poparta odpowiednimi certyfikatami stanowi szansę na zdobycie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Stanowi również bardzo solidną podstawę przyszłej kariery zawodowej.

Oferowane kursy Akademii Cisco

 • CCNA – Cisco Certified Network Associate
 • CCNP – Cisco Certified Network Professional

Odpłatność za kursy

Wpisowe 200 zł.

Poniżej wysokość czesnego za I semestr (CCNA – kurs trwa 2 semestry) lub I moduł (CCNP – kurs obejmuje 3 moduły)

 • Akademia Cisco – kurs CCNA – 1245 zł 
 • Akademia Cisco – kurs CCNP – 1625 zł 

Minimalna ilość uczestników 10 osób.

Czas trwanie Kursu: październik 2018 – czerwiec 2019.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Pliki do pobrania
 

Pracownia CISCO

Nowo powstała pracownia Lokalnej Akademii Cisco w WSPA ma na wyposażeniu:

 • 16 komputerów klasy Intel Core i5, 8GB pamięci RAM, port RS-232, dodatkowa karta sieciowa, 24” monitory oraz zainstalowany system operacyjny Windows 7 64bit (wraz z Windows XP jako maszyną wirtualną),
 • pięć kompletnych zestawów do kursów CCNP (w zestawie: 4 routery, 2 przełączniki warstwy drugiej i 2 warstwy trzeciej), czyli 20 szt. routerów 2811, 10 szt. przełączników 2960 i 10 szt. przełączników 3560,
 • w zestawach tych są dwa pełne, rekomendowane przez Cisco zestawy do zajęć z zakresu telefonii internetowej VoIP (zawierające m.in. procesory DSP, interfejsy E0, FXO i FXS),
 • kontroler sieci bezprzewodowych oraz urządzenia AccessPoint Cisco Aironet 1200,
 • 5 sprzętowych telefonów IP firmy Cisco (seria 7970 i 7965),
 • urządzenie Adtran 550, rekomendowane przez Cisco do kursów VoIP i CCNP- wykorzystywane jako przełącznica Frame Relay i centrala telefoniczna (WSPA jest jedną z nielicznych Akademii posiadającą takie urządzenie),
 • dodatkowe routery Cisco Linksys WRT 160n (wykorzystywane do zajęć CCNA),
 • serwer sieciowy do dyspozycji Akademii Cisco, ulokowany w pracowni,
 • projektor multimedialny z możliwością uruchomienia prezentacji z dowolnego komputera w sali,
 • klimatyzację.

Wszystkie urządzenia umieszczone są w dwóch połączonych, stojących szafach 19” o wysokości 42U. Sterowanie zasilaniem odbywa się poprzez zarządzane listwy zasilające firmy APC. Dodatkowo, wykorzystanie serwerów terminali z 48 portami RS-232 powoduje, że z pracowni można korzystać w 100% zdalnie, za pośrednictwem sieci Internet.

Całe okablowanie wykonane zostało w kategorii 5e, a każde stanowisko wyposażone jest w 4 porty ethernetowe, co umożliwia bardzo elastyczne korzystanie z wyposażenia Akademii. W pracowni znajduje się również stół laboratoryjny z sześcioma kompletami portów, co umożliwia bardzo wygodne korzystanie z dodatkowego sprzętu, np. laptopów.

Tak zaprojektowane i zbudowane laboratorium jest jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów Akademii Cisco w tej części kraju. Dzięki temu Akademia Cisco prowadzi kursy CCNP na najwyższym poziomie. Planowane jest uruchomienie kursów CCNA Security.

Oprócz nowego laboratorium posiadamy również wcześniej wykonaną pracownię wyposażoną w 12 szt. routerów (seria 2801, 2811, 2610, 2500) oraz przełączniki – 12 szt. (w tym 3 przełączniki warstwy 3) (seria 3560, 3550, 2960, 2950).

Dzięki takiej infrastrukturze jesteśmy w stanie prowadzić równolegle dwa kursy.