Retoryka rozumiana jako sztuka pięknego mówienia jest niezwykle cenna w każdym obszarze naszego życia. Nie chodzi tylko o to, aby mówić poprawnie, ale o to, aby za pomocą słowa w sposób ciekawy, intrygujący oraz dorzeczny (sensowny) poprowadzić konwersację. Równie ważne jest to, aby posiadać umiejętność odpowiedniego uzasadniania wypowiedzianych przez nas sądów. Z uwagi na to, że jest to umiejętność, wymaga ona nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również wielokrotnego przećwiczenia.  

Cel szkolenia:

 • Poznanie definicji retoryki oraz jej celu praktycznego;
 • Poznanie skutecznych ćwiczeń retorycznych (narządy mowy i ich czynności, artykulacja, fraza, intonacja, akcentowanie, dynamika, melodia, pauza, barwa głosu);
 • Poznanie zasad dotyczących pięknego mówienia (jak mówić, by nas słyszano, jak mówić by nas słuchano, jak mówić by nas rozumiano);
 • Omówienie etapów przygotowania mowy (tzw. zadania mówcy – inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio);
 • Wyodrębnienie argumentów merytorycznych oraz tzw. chwytów erystycznych
 • Nabycie umiejętności stawiania adekwatnych pytań;

Szkolenie opiera się głównie na metodach aktywizujących uczestników, dominującą formą jest dyskusja oraz wspólne wyodrębnianie najważniejszych zasad dotyczących retoryki i argumentacji, a także adekwatne do omawianego zagadnienia ćwiczenia. 

Szkolenie jest skierowane do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności oratorskie; pracujących w zawodach wymagających umiejętności skutecznego przekonywania oraz właściwego prezentowania oferty, produktu, wiedzy, etc.

Korzyści z udziału w szkoleniu :

 •  Znajomość teoretycznych podstaw w zakresu sztuki retoryki oraz wskazówek pozwalających we właściwy i stosowny sposób przygotować się do spotkania z szerszą publicznością. 

Program szkolenia:

1. Retoryka – historia i definicja 
 
a)  historyczne początki retoryki; 
b) źródłosłów i znaczenie terminu „retoryka”; 
c) mówca jako vir bonus dicendi peritus; 
d) praktyczne zastosowania i znaczenie retoryki 
 
2. Kultura słowa – poprawność gramatyczna; 

a) bogactwo w zakresie leksyki i frazeologii oraz 
zróżnicowania stylistyczne; 
b) poprawność wymowy (fraza, intonacja, akcent); 
c)  narządy mowy i ich czynności; 
d)  błędy językowe.  

3. Retoryka, erystyka i sofistyka 

a)  perswazja versus manipulacja; 
b)  etyka słowa; 
c)  retoryka jako sztuka; 
d) zasady retoryki klasycznej; 

4. Sztuka stawiania pytań 

a) typologia pytań; 
b) rola tzw. pytań retorycznych 

5. Podsumowanie.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Koszt udziału : 190 zł. brutto

Terminy do wyboru: 30.09.2018, 21.10.2018, 25.11.2018

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Mnemotechnika jako sztuka zapamiętywania pozornie wydaje się we współczesnym świecie czymś bezużytecznym. Urządzenia, do których mamy dzisiaj dostęp pozwalają nam mniej obciążać pamięć. Kto dzisiaj pamięta numery telefonów, dokładne adresy, daty urodzin czy numery PIN lub PESEL? Od tego, by w każdej sytuacji pamiętać ważne informacje mamy np. smartfony. Paraliżuje nas sama myśl o tym, że moglibyśmy wyjść z domu bez telefonu. Tymczasem ćwiczenie pamięci to nie tylko zapamiętywanie długich numerów czy dat. To przede wszystkim ćwiczenie pozwalające nam rozwijać zdolności kognitywne, rozwijające naszą wyobraźnię i wzmagające kreatywność. Ćwiczenie pamięci  zwiększa potencjał twórczy naszego umysłu, pomaga w ustaleniu własnego kanału sensorycznego, a więc tego czy jest się „wzrokowcem”, „słuchowcem”, czy „czuciowcem”. Dodatkowo ćwiczenia pamięci i tym samym wyobraźni sprzyjają skupianiu uwagi.  Mnemotechniczne metody zapamiętywania są zatem doskonałym ćwiczeniem przynoszącym wiele korzyści i ułatwiającym pracę naszego umysłu, który na co dzień musi zmagać się z wieloma, często niepotrzebnymi bodźcami. 

Cel szkolenia:

 • Wyjaśnienie, czym jest mnemotechnika i jakie jest jej zastosowanie.
 • Wskazanie popularnych i skutecznych technik łatwego zapamiętywania.
 • Wskazanie roli pamięci, wyobraźni oraz koncentracji w rozwoju kreatywności i inteligencji.
 • Nabycie umiejętności tworzenia tzw. map myśli, jako metody tworzenia czytelnych notatek. 

Szkolenie skierowane jest do osoby chcących podnieść umiejętności zapamiętywania oraz kreatywnego myślenia, a także pracujących z młodzieżą mającą problem z koncentracją i skupieniem uwagi. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • poznanie ciekawych i prostych metod łatwego oraz skutecznego zapamiętywania;
 • zrozumienie roli pamięci i wyobraźni w procesie podnoszenia kreatywności i twórczego oraz nieschematycznego myślenia. 

Program szkolenia:

1. Co to jest mnemotechnika?

2. Dlaczego warto korzystać z metod skutecznego zapamiętywania?

3. Łańcuchowa metoda skojarzeń

4. Zasady zapamiętywania, czyli elementy tzw. „żywego obrazu”.

5. Mind-mapping – czyli jak skutecznie notować? 

6. Sposoby zapamiętywania długich cyfr i wyrazów obcych.

7. Podsumowanie. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Koszt udziału : 190 zł. brutto

Terminy do wyboru: 30.09.2018, 21.10.2018, 25.11.2018

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444