Celem naszego projektu będzie wsparcie pracowników pionu sprzedaży, do tego by mogli  realizować postawiony przed nimi cel, tzn. „wzrost przychodów, poprzez budowanie konwergencji przy sprzedaży nastawionej na zachowanie marży”.

W przeciwieństwie do innych form sprzedaży, dzięki zastosowaniu storysellingu możemy:

 • Zwiększyć swój wpływ w rozmowie.
 • Argumentować zachowując autonomię rozmówcy.
 • Przekazywać wiedzę, a nie informacje.
 • Przekonująco mówić o ofercie.
 • Budować partnerską relację przez zastosowanie story.
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Skutecznie odróżnić się od konkurencji.

Na czym polega mechanizm oddziaływania opowiadaną historią? Co powoduje, że narracja jest tak skutecznym narzędziem wpływu?

1. Perswazja nie wprost Jedna z podstawowych reguł perswazji stanowi: „Gdy odbiorca wyczuwa intencje przekonania go do czegoś, zwiększa się jego krytyczne nastawienie do prezentowanych argumentów.” W sytuacji posługiwania się przykładem, historią, druga strona (nasz słuchacz/rozmówca) nie wyczuwa tej intencji. Dlaczego? – Oto my opowiadamy o czymś, co się wydarzyło, co miało miejsce. To nie my jesteśmy źródłem argumentu, my odsuwamy się na bok, a owa historia mówi sama za siebie.

2. Zrozumiałość przekazu Przewaga narracji polega na tym, że bazuje na konkrecie – odnosimy się do jakiegoś wydarzenia, określonej sytuacji. Poprzez to jest łatwiejsza w zrozumieniu dla osób, które myślą mniej w kategoriach abstrakcji, a bardziej w kategoriach konkretu. Dodatkowo, przykłady i historie są bardziej obrazowe – słuchacz nie musi się trudzić nad tym, by wyciągnąć wniosek, zrozumieć treść wypowiedzi.

3. Zaangażowanie słuchacza Przytoczenie historii mocno angażuje publiczność, czy też rozmówcę. Można wręcz powiedzieć, że narracja jest jak chodzenie po bagnie – wciąga! Ludzie lubią słuchać o rzeczach, które się wydarzyły, miały gdzieś miejsce. Historie wyzwalają emocje i dlatego są tak łatwe do zapamiętania.

4. Odbiór mówiącego Osoba, który przytacza przykłady z życia, pośrednio mówi do swoich słuchaczy: Znam życie, wiem jak to jest, widziałem już wiele… Słuchacze widzą, że mają przed sobą człowieka, który wie, o czym mówi. To nie ktoś, kto jedynie coś przeczytał, a potem zanotował na kartce.

5. Pobudzanie emocji Historia pobudza emocje słuchaczy, czym angażuje ich w przekaz. Badania potwierdzają, że uwaga i koncentracja słuchacza jest uzależniona od stopnia zaangażowania emocjonalnego. Dodatkowo ludzie w pozytywnym nastroju o  trudnościach myślą w kategoriach wyzwań. Tak więc dobre story dostarcza odbiorcom energii, by towarzyszyli mówcy w trakcie opowiadania oraz wyzwala gotowość do działania o obszarze poruszanych treści, a owe działanie traktowane jest jako pozytywne wyzwanie.

6. Budowanie relacji Podczas opowiadania historii otwieramy się przed rozmówcą, ofiarowujemy mu naszą wiedzę, doświadczenia, przemyślenia i przeżycia. Taka forma komunikacji zawsze prowadzi do pozytywnego skrócenia dystansu, a następnie do budowania więzi i relacji z klientem.

7. Przekazywanie wiedzy, nie informacji Podczas prezentowania przygotowanego wcześniej story, dzielimy się konkretną uporządkowaną wiedzą, która jest wynikiem naszych doświadczeń. Unikamy wtedy niebezpieczeństwa przekazywania rozmówcy suchych, często nieprzemyślanych i oderwanych od rzeczywistości informacji.

Naszym zamierzeniem jest:

 • przekonanie uczestników spotkania do stosowania krótkich narracji w swoich prezentacjach, czy rozmowach sprzedażowych – „Widzę, że warto wykorzystać tę formę komunikacji”;
 • przekazanie praktycznej wiedzy związanej z zasadami opracowywania historii – „Wiem jak opracowywać historie”;
 • przygotowanie zestawu historii dotyczących pracy uczestników szkolenia – „Mam do dyspozycji zestaw historii adekwatnych do mojej sytuacji zawodowej”.

Czego uczą się uczestnicy szkolenia?

„CO?” – zawartość merytoryczna

Unikalny i skuteczny sposób prowadzenia prezentacji/rozmowy – dlaczego narracja jest skutecznym sposobem? Opis mechanizmu wpływu narracji na słuchacza/rozmówcę.

Kryteria dobrej historii i zasady przygotowywania wypowiedzi.

Sesja kreatywna w oparciu o autorską technikę „Analiza i Synteza” – wymiana ciekawych i przekonujących historii, które odnoszą się do sytuacji zawodowych uczestników. Cel: inspiracja dla uczestników, zebranie intrygujących i przekonujących historii…

Praktyczny warsztat – jak skonstruować historię? (struktura, suspens, puenta). Cel: stworzenie i dopracowanie zestawu historii pasujących do branży, specyfiki pracy uczestników szkolenia.

Techniki retoryczne wspomagające oddziaływanie historii. Zastosowanie: kontrastu, powtórzenia, metafory, łańcucha, cytatu.

Typy historii nastawionych na przekonanie do danego rozwiązania, usługi.

„JAK?” – sposób pracy podczas szkolenia

Podczas spotkania uczestnicy angażowani są w indywidualne wystąpienia, pracę w małych zespołach. Dodatkowo biorą udział w sesji kreatywnej, której celem jest opracowanie bazy historii dopasowanych do ich realiów. Całość warsztatu wzbogacona jest prezentacją wystąpień opartych o storyselling.

TERMINY: 29 września 2018, w godz. 9-17; 06 listopada 2018, w godz. 9-17

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA ZA SZKOLENIE: 590 ZŁ. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Reformy gospodarcze rozpoczęte w roku 1978 przez Deng Xiaopinga i wysoka dynamika wzrostu gospodarczego wpłynęły na zmianę pozycji Chin w gospodarce światowej. Szybka integracja Chin z gospodarką światową znalazła odzwierciedlenie w rosnącej pozycji Chin na arenie międzynarodowej. Obecnie nie ma gospodarki, która w jakikolwiek sposób nie byłaby powiązana z rynkiem chińskim. Chiny zaczęły wpływać na cenę produktów codziennego użytku, na inflację, rentowność papierów dłużnych, na poziom stóp procentowych, cenę nieruchomości, koszty pracy i na ceny surowców. Nowy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku (oficjalna nazwa to „Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku oraz Morski Jedwabny Szlak XXI wieku”) zmienia układ polityczny i gospodarczy świata. Przyczynia się do zmiany rzeczywistości ekonomicznej także w aspekcie logistycznym. Te zmiany wymagają odpowiedniego przygotowania i wypracowania odpowiedniej strategii biznesowej. Skuteczne wdrożenie tej strategii zależy w znacznej mierze od odpowiednio przygotowanej kadry, wiedzy i umiejętności pracowników i właścicieli przedsiębiorstw działających na rynku chińskim.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w Chinach w aspekcie eksportu, importu, kooperacji z partnerami lokalnymi, administracją. 

Słuchacze zapoznają się ze sposobami poszukiwania partnerów chińskich, nawiązywania z nimi kontaktów, sprawdzenia ich wiarygodności, negocjacji, współpracy, sposobach zabezpieczenia transakcji handlowych. Szkolenie ma również na celu pokazanie specyfiki współpracy w aspekcie prawnym, logistycznym, socjo-kulturowym i językowym.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników firm obsługujących transakcje międzynarodowe (dział eksportu i/lub importu), logistyków, właścicieli MŚP, kadry zarządzającej odpowiedzialnej za wdrożenie strategii na rynkach zagranicznych.

Program szkolenia:

 1. Rynek chiński. Podstawowe zagadnienia ekonomiczne, prawne i logistyczne

Prowadzący: Sergiusz Kuczyński

Ekspert i konsultant w dziedzinie handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej

1. Wprowadzenie

2. Charakterystyka i specyfika rynku chińskiego

3. Zasady prowadzenia biznesu w Chinach  (aspekty prawne i ekonomiczne)

4. Poszukiwanie partnerów biznesowych. Nawiązywanie kontaktów

5. Sprawdzenie wiarygodności partnerów chińskich

6. Przygotowanie oferty handlowej

7. Negocjacje z partnerami chińskimi

8. Aspekty prawne rozpoczęcia współpracy.

9. Kontrakt handlowy. Porozumienie o współpracy

10. Zabezpieczenie transakcji handlowych

11. Aspekty logistyczne współpracy z rynkiem chińskim

12. Inwestycje w ChRL

13. Kooperacja produkcyjna i usługowa z partnerami chińskimi

14. Certyfikacja produktów w ChRL

15. Specyfika współpracy z rynkiem Chińskiej Republiki Ludowej w aspekcie „Ekonomicznego Pasu Jedwabnego Szlaku oraz Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku”.

 1. Aspekty socjo-kulturowe. Podstawowa informacja o chińskiej kulturze biznesowej i języku

Prowadząca: Martyna Tomczak

Tłumacz i lektor języka chińskiego, doradca biznesowy, właścicielka Great China – Szkoły Języka Chińskiego i Centrum Biznesowego

1. Mentalność ludzi ze Wschodu i ludzi z Zachodu.

2. Wstęp do nauki języka chińskiego:

 • tonalność
 • znaki chińskie
 • gramatyka
 • nauka podstawowych zwrotów
 • nauka cyfr po chińsku i systemu ich pokazywania na palcach

3. Nawiązywanie kontaktów handlowych – pierwsze spotkanie:

 • punktualność, terminy spotkań (dni wolne od pracy w Chinach)
 • wizytówka: sposób wręczania i przyjmowania
 • chińskie imiona i nazwiska
 • przyjmowanie imion angielskojęzycznych
 • sposób zwracania się do chińskich partnerów  (hierarchiczność w strukturach firmy)

4.  Wyjazd na targi do Chin:

 • jakie i gdzie odbywają się targi w Chinach?
 • jak przygotować się do wyjazdu na targi?
 • czy zatrudnić tłumacza?
 • zasady pracy na targach
 • ile kosztuje udział w targach?

5.  Chińska kultura biznesu:

 • budowanie relacji – zagadnienie guanxi
 • rola rządu w chińskiej gospodarce
 • zjawisko utraty twarzy
 • wręczanie prezentów (co może być prezentem, a czego należy unikać, komu i jak wręczać)
 • rola symboli (kolory, liczby)

6.  Problemy w komunikacji z chińskim kontrahentem:

 • różnice międzykulturowe – komunikacja bezpośrednia vs pośrednia
 • style komunikacji – powściągliwość chińskiej kultury biznesu
 • przestrzeń interpersonalna. Sytuacje oficjalne i prywatne
 • tolerancja niepewnych sytuacji w kulturze chińskiej a w kulturze polskiej
 • podejście do czasu w Chinach i w Polsce
 • „asertywność” Chińczyków
 • komunikacja za pośrednictwem maili i komunikatorów internetowych
 • kolektywizm rodzinny i instytucjonalny w Chinach i w Polsce

7.  Spędzanie czasu z chińskim kontrahentem:

 • tematy tabu i tematy dozwolone
 • wspólne posiłki – nieodzowny element budowania relacji biznesowych
 • zachowanie przy „chińskim” stole
 • czas wolny

Trenerzy:

Sergiusz Kuczyński

ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny oraz Nowoczesne techniki zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

Ekspert PARP ds. Internacjonalizacji MŚP.

Martyna Tomczak

Tłumacz i lektor języka chińskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku sinologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 r. prowadzi w Lublinie Szkołę Języka Chińskiego i Centrum Biznesowe Great China. Poza nauczaniem języka chińskiego, zajmuje się równieżpomocą przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w Chinach, wyszukiwaniem partnerów handlowych i ich weryfikowaniem, prowadzeniem szkoleń z zakresu różnic kulturowych oraz zasad prowadzenia biznesu w Chinach. Wielokrotnie organizowała wyjazdy na targi do Chin oraz uczestniczyła w nich, a także pomagała polskim przedsiębiorcom w organizacji stoisk na targach. Ponadto brała udział w wyjazdach biznesowych do partnerów chińskich oraz wizytacjach w ich fabrykach.

TERMINY:

 • 3-4 października 2018 r.
 • 26-27 października 2018 r.
 • 14-15 listopada 2018 r.
 • 11-12 grudnia 2018 r.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

OPŁATA ZA KURS: 450 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Lean Manufacturing & Kaizen

Filozofia Lean Manufacturing i Kaizen jako nowoczesny sposób patrzenia na obszar produkcji, administracji oraz usług, zyskuje coraz więcej entuzjastów i propagatorów. Nasze szkolenia mają na celu upowszechnienie tej wiedzy i danie impulsu do nowego etapu rozwoju siebie i firmy.

Odbiorcy:

Właścicieli firm, dyrektorów, kierowników, mistrzów, team leaderów, inżynierów jakości, technologów, osób odpowiedzialnych za procesy produkcyjne, usługowe, logistyczne jak i administracyjne z różnych sektorów.

Korzyści:

Patrzenie na procesy inaczej, w sposób świadomy i zorganizowany, możliwość rozszerzania wiedzy Lean na kolejnych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

BLOK SZKOLEŃ

Lean Manufacturing & Kaizen – Tego mi było trzeba!

 1. O Lean Manufacturing i Kaizen
 2. Kultura Lean
 3. Zasady i reguły Lean
 4. Narzędzia Lean Manufacturing i Kaizen
 5. Gry, ćwiczenia, zadania Lean
 6. Przykłady wdrożeń

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

Istota pracy i siedem strat – Za co płaci mi klient?

 1. Wstęp o Lean Manufacturing i Kaizen
 2. Opisy procesów
 3. Podział pracy
 4. 7 strat – omówienie
 5. Przykłady strat
 6. Przykłady wdrożeń
 7. Gry, przykłady, ćwiczenia

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

Teamwork i komunikacja wg. Lean Manufacturing– Czy rozumiem co do mnie mówią?

 1. Komunikat – co to takiego?
 2. Jak się porozumiewać i angażować grupę
 3. Język korzyści – po co?
 4. Cele jak je komunikować
 5. Gry, ćwiczenia, zadania
 6. Metody komunikacji

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

5S – wydajne i zorganizowane miejsce pracy

 1. Kroki 5S
 2. Dlaczego taka kolejność?
 3. Jak wdrażać?
 4. Narzędzia wspomagające
 5. Gry, ćwiczenia, zadania
 6. Przykłady implementacji

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

Rozwiązywanie problemów według Lean Manufacturing

 1. O rodzajach problemów
 2. Narzędzia Problem Solving
 3. Gry, ćwiczenia, zadania
 4. Typy problemów
 5. O wyzwaniach i usprawnieniach

Czas trwania: 16h lekcyjnych w blokach 1,5h (8×1,5h)

Koszt: 820 zł. netto

TRENERZY:

Jacek Jarczyk, Paweł Sawicki; absolwenci Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej. Obecnie pracownicy przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Już od 2008 roku zajmują się praktyczną stroną wdrażania Lean Manufacturing i Kaizen.    

Paweł – odpowiedzialny za obszary produkcyjne i logistyczne obecnie  zajmujący się również wdrażaniem technik i narzędzi szczupłego wytwarzania – Lean Manufacturing i Kaizen.

Jacek – odpowiedzialny za procesy produkcyjne i pomocnicze takie jak bezpieczeństwo i jakość, były Lider Lean w obszarach produkcyjnych zajmujący się analizą procesów i przygotowywaniem rozwiązań w celu ich usprawnienia.

Odbyte przez nich szkolenia z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen w Wielkiej Brytanii, oraz studia Podyplomowe pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi wdrożeniami w miejscu pracy. Umiejętność wdrażania i angażowania pracowników jest podstawą ich aktywności w obszarach usprawnień.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: D0 14 OSÓB.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szansami i wyzwaniami dotyczącymi potencjału generowanego przez klientów z innych obszarów kulturowych. Możliwość swobodnego przepływu ludzi i kapitału oraz postęp technologiczny, otwierają nowe możliwości dla lokalnych firm. Na naszym rynku pojawiają się klienci z innych obszarów kulturowych, a także możliwości ekspansji na rynki zewnętrzne choćby poprzez dostęp do Internetu. Szkolenie pozwoli poznać wyzwania związane z pozyskaniem klientów z różnych obszarów kulturowych do grupy odbiorców produktów i usług. Szkolenie oparte jest na holistycznym podejściu do zagadnienia, ukazując także konieczność zmian wewnątrz firm, czyli tworzenie procesów i zespołu do obsługi klienta wielokulturowego, wyzwania i trudności na bazie doświadczeń firm i organizacji działających w środowisku wielokulturowym. Praktyczne spojrzenie, analiza case studies, umożliwi uczestnikom szkolenia podjęcie decyzji o działaniach koniecznych do wdrożenia wewnątrz organizacji, by skutecznie wykorzystać zasoby i potencjał płynący z wielokulturowości.

Proponowany termin:  14 grudnia 2018 r.

Tematyka szkolenia

I Klient wielokulturowy jako szansa na pozyskanie nowych odbiorców i rynków zbytu – punkty styku z wielokulturowością na gruncie lokalnym oraz w ramach ekspansji na rynki zewnętrzne. Czy znasz wszystkie punkty i obszary, w których Twoja organizacja ma lub będzie miała styczność z wielokulturowością? Czy wiesz skąd pochodzą Twoi klienci, czego mogą oczekiwać, na ile Twoja oferta odpowiada ich potrzebom? Czy Wiesz w jaki sposób pozyskanie klientów wielokulturowych zmieni funkcjonowanie Twojej organizacji/ firmy? W jaki sposób zmienią się procesy w Twojej firmie? Jakie nowe działania i procesy się pojawią?  Które z Twoich struktur będą wymagały najszybszych zmian?

II Potencjał – wielokulturowość jest źródłem inspiracji, a wyzwania związane koniecznością dopasowania oferty do potrzeb klientów wielokulturowych mogą stać się impulsem do wypracowania kreatywnych rozwiązań. To szansa na innowacyjne podejście do działań w Twojej firmie, na świeże spojrzenie, pomysły i nową energię w zespole. W zależności od wielkości firmy i obszaru działania, to również może być szansa na skuteczny rozwój i możliwość współpracy na nowych rynkach.

III Wyzwania i trudności – dowiesz się z jakimi wyzwaniami zetknęły się organizacje skutecznie działające w środowisku wielokulturowym. Poznasz potencjalne ograniczenia związane z komunikacją, otoczeniem technicznym i technologicznym, relacjami społecznymi i dynamiką zmian zachodzących w zespole. Znając potencjalne źródła problemów, możesz przygotować skuteczne rozwiązania.

IV Wdrożenie i przebieg procesu adaptacji organizacji do środowiska wielokulturowego – jak przebiega rzeczywisty proces adaptacji organizacji do pracy w środowisku wielokulturowym, dwutorowość procesu wdrożenia – pozyskanie klientów i adaptacja istniejących struktur do włączenia nowych rozwiązań i efektywnej pracy w długiej perspektywie czasowej. Poznasz praktyczne możliwości wsparcia nowych członków i aktualnego zespołu, pozwalające na opracowanie skutecznej strategii dopasowanej do kontekstu, w jakim działa Twoja organizacja.

Trener:

Agnieszka Krężołek

Praktyk z blisko 20-letnim doświadczeniem. Doświadczenie zdobywała w obszarze badań rynku na rynku polskim i brytyjskim, realizując projekty lokalne i międzynarodowe.

Psycholog, absolwentka KUL (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), realizuje własne projekty pod marką Re:essence R&C powstałej z ciekawości ludzi i ekscytacji związanej z poszukiwaniem odpowiedzi na wyzwania powstające we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie. A także z potrzeby dzielenia się rozwiązaniami i pomysłami powstałymi na bazie doświadczenia na różnych rynkach.  Specjalizuje się w obszarze rynku farmaceutycznego i konsumenckiego, wsparcia w budowaniu strategii.

Dynamiczne zmiany społeczne oraz postęp technologiczny z jego blaskami i cieniami wymuszają weryfikację dotychczasowego sposobu myślenia, widzenia świata i działań – to właśnie się dzieje podczas badania, dając początek nowym strategiom i wytyczając nowe cele. 

Od niemal 20 lat związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym jako nauczyciel akademicki w zakresie psychologii zachowań konsumenckich, komunikacji i wsparcia strategicznego.

Formy nauczania: Szkolenie w formie warsztatu, analiza case study

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznasz specyfikę współpracy z klientem wielokulturowym
 • Poznasz wyzwania związane z działaniem na rynku wielokulturowym w odniesieniu do relacji z klientami i procesów wewnątrz firmy
 • Poznasz praktyki liderów rynkowych
 • Będziesz w stanie ocenić czego potrzebuje Twoja firma w obszarze przystosowania do współpracy z klientem wielokulturowym, przygotować się do weryfikacji procesów wewnętrznych i przystosowania zespołów
 • Otrzymasz szkoleniowe materiały informacyjne
 • Otrzymasz przydatne linki do poszerzenia wiedzy w omawianym obszarze

Ilość godzin: 7

Minimalna ilość Uczestników: 8

Cena: 1350 zł.