Logistyka to niezwykle szybko rozwijający się sektor gospodarki globalnej. Każda firma w ramach swojej działalności styka się każdego dnia z wezwaniami o charakterze logistycznym. Dążąc do sprawnego i efektywnego funkcjonowania pracownicy i właściciele firm powinni posiadać przynajmniej podstawową, przekrojową wiedzę w sferze logistyki krajowej i międzynarodowej. Posiadać narzędzia pomagające w sprawnym planowaniu, realizacji i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie oraz w ramach systemów i łańcuchów dostaw.

Logistyka jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta, wymaga od przedsiębiorców i pracowników firm znajomości narzędzi zarządzania logistycznego, umiejętności odpowiedniego przygotowania i realizacji transakcji handlowych.

Zapotrzebowanie na logistyków rośnie a za jedno z najważniejszych zadań dla funkcjonowania gospodarki światowej uznaje się obecnie kształcenie specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z logistyką w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Słuchacze zapoznają się z poszczególnymi podsystemami logistycznymi, tworzonymi przez przedsiębiorstwa łańcuchami dostaw. Dowiedzą się o sposobach tworzenia sieci logistycznych oraz zarządzania nimi. W trakcie szkolenia nie zabraknie informacji o aspektach prawnych związanych z działalności w sferze logistyki (transport, spedycja, świadczenie usług logistycznych, międzynarodowe reguły handlowe). Znaczna część szkolenia zostanie poświęcona logistycznej obsłudze klienta, zarządzaniu zapasami, dystrybucją. Uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia znakowania towarów, opakowań jednostkowych i zbiorczych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (ćwiczenia, kalkulacje, wypełnianie dokumentacji).

Słuchacze zapoznają się ze sposobami poszukiwania partnerów chińskich, nawiązywania z nimi kontaktów, sprawdzenia ich wiarygodności, negocjacji, współpracy, sposobach zabezpieczenia transakcji handlowych. Szkolenie ma również na celu pokazanie specyfiki współpracy w aspekcie prawnym, logistycznym, socjo-kulturowym i językowym.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników firm dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz dla pracowników firm przygotowujących i obsługujących transakcje krajowe i międzynarodowe, osób zamierzających rozpocząć pracę w logistyce i spedycji. Wiedza zdobyta na szkoleniu może być także pomocna dla pracowników innych działów i jednostek organizacyjnych, których praca polega m.in. na współpracy z działem logistyki, zakupów, transportu, sprzedaży.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie podstawowej, niezbędnej wiedzy o logistyce krajowej i międzynarodowej,
 • poznanie metod zarządzania logistycznego, dokumentacji wykorzystywanej w transakcjach krajowych i zagranicznych.

Program szkolenia:

 

I dzień szkolenia

I. Podstawy logistyki

 1. Logistyka wczoraj i dziś
 2. Pojęcie i przedmiot logistyki
 3. Obszary i rodzaje logistyki
 4. System logistyczny w przedsiębiorstwie

II: Zarządzanie łańcuchem dostaw

 1. Sieci logistyczne i łańcuchy dostaw
 2. Zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw.
 3. Projektowanie sieci logistycznej metodą środka ciężkości (ćwiczenie).

III: Transport 

 1. Transport jako podsystem logistyczny
 2. Rodzaje i gałęzie transportu
 3. Infrastruktura transportowa
 4. Aspekty prawne dotyczące transportu międzynarodowego (konwencje międzynarodowe, dokumentacja w transporcie międzynarodowym)
 5. Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms 2010
 6. Kalkulowanie jednostek ładunkowych
 7. Ćwiczenia

IV: Spedycja  

 1. Charakterystyka i rodzaje spedycji
 2. Współpracy ze spedytorem
 3. Aspekty prawne działania spedycji krajowej i międzynarodowej
 4. Struktura kosztów transportu i kalkulacja kosztów spedycji
 5. Ćwiczenia

II dzień szkolenia

V: Zarządzanie zapasami

 1. Rodzaje i koszty zapasów
 2. Analiza zapasów metodą ABC i XYZ
 3. Logistyczna obsługa klienta
 4. Poziom obsługi klienta (POK1 i POK2)
 5. Metody uzupełniania zapasów
 6. Ekonomiczna wielkość zamówienia
 7. Ćwiczenia

VI: Zarządzanie magazynem

 1. Rodzaje magazynów
 2. Technologie wykorzystywane w magazynach
 3. Procesy magazynowe
 4. Opakowania
 5. Dokumentacja magazynowa i obieg dokumentów
 6. Ćwiczenia

VII: Logistyka dystrybucja  

 1. Kanały dystrybucji
 2. Tworzenie i funkcjonowanie krajowych i międzynarodowych kanałów dystrybucji
 3. Dobór kanałów dystrybucji
 4. Pośrednicy w kanałach dystrybucji
 5. Przepływ materiałów, informacji i finansów w kanałach dystrybucji
 6. Ocena efektywności funkcjonowania kanałów dystrybucji
 7. Dokumentacja związana z dystrybucją
 8. Centra dystrybucji
 9. Cele i funkcje centrum logistycznego
 10. Klasyfikacja centrów usług logistycznych
 11. Kryteria wyboru centrum usług logistycznych
 12. Branża TSL, KEP. Outsourcing logistyczny

VIII. Informacja w logistyce 

 1. System informacyjny i informatyczny na usługach logistyki
 2. Zintegrowane systemy informatyczne
 3. Elektroniczna wymiana danych (EDI)
 4. Systemy automatycznej identyfikacji (GS1)
 5. Systemy nawigacji satelitarnej GPS
 6. Ćwiczenia

Trener:

Sergiusz Kuczyński

ekspert ds. handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny oraz Nowoczesne techniki zarządzania produkcją w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wykładowca logistyki (specjalność Logistyka międzynarodowa) na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Posiada certyfikat European Senior Logistician Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA).

Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. 

Pracował m.in w dziale eksportu Firmy Cukierniczej “Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego i logistyki.

Ekspert PARP ds. Internacjonalizacji MŚP.

Materiały dla uczestników

 • Prezentacja z zajęć.
 • Skrypt.
 • Karty ćwiczeniowe.
 • Wzory dokumentów

TERMINY: 14-15 listopada

Ilość godzin : 8 godz.

Ilość uczestników: min. 7

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

OPŁATA ZA KURS: 450 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Czy wiesz, że od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w ramach którego zostaną omówione zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce w sposób kompleksowy.

Omówimy:

 •        wnioski o wydanie zezwolenia na pracę składane przez pracodawcę;
 •            zezwolenia na pracę sezonową;
 •            praca na podstawie wizy;
 •            ubieganie się o zezwolenie na pobyt na podstawie wykonywania pracy;
 •            skutki nielegalnej pracy.

Prowadzący: Iryna Kozak.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz absolwentka kursu Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego – Zbrodnia przeciwko ludzkości w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii. W latach 2011-2012 dwukrotnie uczestniczyła w konkursie Philip C. Jessup International Law Moot Court, zostając w 2012 roku laureatką polskiej rundy krajowej i w konsekwencji reprezentując KUL w rundzie międzynarodowej w Waszyngtonie. Z tematyką uchodźczą związana od 2011 roku, uczestnicząc w Klinice prawa – Sekcji Prawa Uchodźczego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL. W Programie Uchodźczym Fundacji zatrudniona od 2012 roku. Jej zainteresowania to zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego, języki obce, kultura Ameryki Łacińskiej oraz podróże.

 ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy: 16.10.2018, 10.12.2018

Liczba godzin: 8 godz.

Opłata: 299 zł* + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników: 10 osób.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia
 2. Dokonaj opłaty za szkolenie
 3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

 1. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Pliki do pobrania

Formularz

Oświadczenie pracodawcy dotyczącę finansowania szkolenia

Bycie liderem nie jest wyłącznie zależne od naszych predyspozycji. Liderem można się urodzić – to prawda. Nie oznacza to jednak, że osoba mająca zdolności przywódcze posiada od razu niezbędną wiedzę pozwalającą te zdolności właściwie wykorzystać. Liderem można się również stać, niezależnie od tego, czy wynika to z pewnych naturalnych predyspozycji. Wielu liderów na początku swojej kariery zmagało się z własnymi słabościami, ale ciężką pracą udało im się te słabości zamienić w atuty.  Szkolenie z zakresu komunikacji biznesowej dostarczy uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej tego, co i jak należy mówić w sytuacjach, gdy od naszej postawy zależy pomyślność rozmowy, którą przeprowadzamy z pracownikiem. 

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad komunikacji biznesowej nastawionej na skuteczność i podtrzymanie autorytetu lidera;
 • Poznanie specyfiki określonych typów rozmowy z pracownikiem: udzielania instruktażu, delegowania zadań, wydawania poleceń, a także konsultowania i udzielania informacji zwrotnej oraz komunikowania trudnej decyzji.
 • Nabycie umiejętności szybkiego i właściwego reagowania na pojawiające się podczas rozmów biznesowych sytuacje trudne i tzw. dystraktory (czynniki zakłócające).
 • Nabycie umiejętności budowania relacji przełożony-pracownik zachowującej odpowiednią równowagę.
 • Określenie typu przywództwa właściwego dla pełnionej roli i specyfiki organizacji biznesowej.

Szkolenie oparte jest o metody aktywizujące uczestników, pozwalające na przećwiczenie konkretnych typów rozmowy biznesowej oraz o wspólne rozwiązywanie casusów. Zawiera również elementy wykładu, które trener traktuje jako uzupełnienie wyciągniętych podczas szkolenia wniosków.  

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje kompetencje przywódcze, zajmujących kierownicze stanowiska, a także przygotowujących się do założenia własnego biznesu wymagającego zarządzania zespołem. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Poznanie schematów rozmów, które lider przeprowadza ze swoimi pracownikami;
 • poznanie typów przywództwa pozwalające na właściwe rozpoznanie posiadanych predyspozycji i kompetencji;
 • poznanie metod pomagających określić typ osobowości pracownika i tym samym dostosować do niego charakter komunikacji;
 • przećwiczenie podstawowych schematów komunikacyjnych.

Program szkolenia
 
1. Ogólne zasady komunikacji 
a) Co to jest komunikacja? 
b) Typy komunikacji ze względu na interlokutora 
(intrapersonalna, interpersonalna, grupowa, 
masowa) 
c) Typy komunikacji ze względu na sposób 
wyrazu (k. werbalna, k. niewerbalna) 
2. Perswazja a manipulacja – granice 
komunikacyjne 
3. Komunikacja biznesowa jako specyficzny typ 
komunikacji interpersonalnej 

a) Udzielanie instruktażu 
b) Wydawanie poleceń 
c) Delegowanie zadań 
d) Konsultowanie  
e) Komunikowanie trudnej decyzji 
f) Udzielanie informacji zwrotnej 
4. Typy przywództwa 
a) Różnica pomiędzy szefem a liderem 
b) Rola menagera 
c) Wskaźniki MBTI a typ komunikatu 
5. Ćwiczenia praktyczne (w przypadku wersji 
zaawansowanej) 
6. Wnioski 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Koszt udziału : 190 zł. brutto

Terminy do wyboru: 30.09.2018, 21.10.2018, 25.11.2018

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Czas: Szkolenie 3 dniowe w godzinach 16.00 – 19.00 lub 17.00 – 20.00, ewentualnie 1 dzień szkoleniowy w godzinach 9- 18

Metody szkoleniowe:  zajęcia interaktywne przy wykorzystaniu prezentacji audio-video, studium przypadku, gra interaktywna oraz test wiedzy. Szkolenie ma charakter interaktywny co pozwala na duże zaangażowanie uczestników i zastosowanie nabywanej wiedzy w praktyce już na zajęciach.

PROGRAM SZKOLENIA:

Celem głównym szkolenia jest rozwój umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym.

Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności takich jak:

• określania priorytetów i układania planu zadań od najistotniejszych
• nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
• kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
• monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
• skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem, 
• pracy pod presją czasu,
• identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Rezultaty :
• zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy i życia
• przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
• wdrożenie skutecznych praktyk pracy i zarządzania czasem,
• zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
• zwiększenie osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,
• wzmocnienia motywacji własnej do pracy nad sobą i pracy nad rozwijaniem własnych umiejętności.

Działy tematyczne szkolenia:

Dzień I

 1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie
 2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu

Dzień II

 1. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia
 2. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie
 3. Ustalanie priorytetów a podejmowanie decyzji

Dzień III

 1. Osiem sposobów zarządzania czasem
 2. Co potem? Proces zmiany osobistej

Prowadzący: Marcin Stefański

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy: 10.09.2018, 08.10.2018, 12.11.2018, 03.12.2018

Cena za szkolenie: 250 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Modelowanie procesów biznesowych jest niezwykle istotne we wszystkich sytuacjach, gdy staramy się w jasny sposób zakomunikować jak jest wykonywana praca. Zapraszamy na szklenie z zakresu modelowania procesów biznesowych (BPMN), wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych (punkty funkcyjne) oraz zarządzania projektami ICT. Kurs przeznaczony jest dla analityków, projektantów, programistów i kierowników projektów informatycznych.

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BMPN 2.0 – 20 godzin

1.Podstawowe pojęcia z zakresu opisu procesów biznesowych:

 • Proces i podproces
 • Cel procesu i cel modelowania
 • Mapa procesów
 • Model procesu
 • Proces a Procedura
 • Mierniki procesu
 • Uczestnik procesu (rola biznesowa i stanowisko)

2.Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN

 • Obiekty na diagramach procesów:
 • Baseny i tory
 • Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki)
 • Połączenia
 • Dane
 • Artefakty
 • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje
 • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
 • Odwzorowanie uczestników i ról
 • Rozdzielanie i scalanie przepływów
 • Wyjątki

3.Samodzielna interpretacja procesu:

 • Tworzenie modelu procesu z postaci tabelarycznej opisu procesu.

Ekstrapolacyjna metoda pomiaru i estymacji rozmiaru funkcjonalnego systemów informatycznych COSMIC w oparciu o punkty funkcyjne – 15 godzin

1. Podstawy szacowania za pomocą punktów funkcyjnych

2. Zastosowanie metody COSMIC

3. Wymagania Użytkownika Funkcyjnego

4. Kontekstowy Model Oprogramowania metody COSMIC

FAZA STRATEGII POMIARU

 • Definicja celu pomiaru
 • Definicja zakresu pomiaru
 • Identyfikowanie użytkowników funkcjonalnych
 • Identyfikowanie poziomu granulacji

FAZA MAPOWANIA

 • Identyfikacja procesów funkcjonalnych
 • Identyfikowanie obiektów zainteresowania i grup danych
 • Identyfikacja atrybutów danych (opcjonalnie)

FAZA POMIARU

 • Identyfikowanie przesunięć danych
 • Definicja rodzajów przesunięć danych
 • Identyfikacja Wejść (E)
 • Identyfikacja Wyjść (X)
 • Identyfikacja Odczytów (R)
 • Identyfikacja Zapisów (W)
 • Powiązanie manipulacji danych z przesunięciami danych
 • Unikalność przesunięć danych i możliwe wyjątki
 • Przesuniecie danych do lub z pamięci trwałej przez proces funkcjonalny
 • Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces funkcjonalny
 • Polecenia sterujące
 • Zastosowanie funkcji pomiaru
 • Agregacja wyników pomiaru
 • Pomiaru rozmiaru zmian oprogramowania
 • Modyfikacja funkcjonalności
 • Rozmiar funkcjonalnie zmienionego oprogramowania
 • Rozszerzenie metody pomiaru COSMIC
 • Lokalne rozszerzenia dla złożonych algorytmów
 • Rozszerzenie lokalne o podjednostkach pomiaru

RAPORTOWANIE POMIARÓW

 • Oznaczanie
 • Dokumentowanie pomiarów COSMIC
 • Archiwizacja wyników pomiaru COSMIC

Zarządzanie projektami ICT – 30 godzin

Blok I – projekt i jego uzasadnienie biznesowe

1. Perspektywa historyczna zarządzania projektami

2. Pojęcie projektu oraz jego istota

3. Projekty i ich klasyfikacja wg wybranych kryteriów

4. Sukces projektu

5. Istota i światowe standardy zarządzania projektami

 • Metody tradycyjne (Prince2, PMBoK, IPMA)
 • Metody adaptacyjne i Manifest Agile
 • Metody wytwórcze (RUP, MSF)
 • Metody organizacyjne (ITIL, COBIT)
 • Metody hybrydowe (Prince2 Agile, XPrince)

6. Kryteria wyboru metod zarządzania projektami

7. Program i portfel projektów

8. Biuro portfeli, programów, projektów

Blok II – charakterystyka i możliwości implementacyjne zwinnych metod zarządzania projektami z perspektywy IT

1. Metody zwinne w zarządzaniu projektami

2. Lekkie metody zwinne zarządzania projektami (Scrum, XP, Lean)

3. Pełne metody zwinne zarządzania projektami (DSDM Atren, APM)

4. Metody zwinne – zastosowanie w praktyce gospodarczej

 • metody zwinne w zarządzaniu programem oraz portfelem projektów
 • kryteria wyboru zwinnej metody zarządzania projektem
 • prawne i organizacyjne możliwości implementacji zwinnych metod zarządzania projektami

Blok III – Scrum dla zespołów projektowych

1. Wprowadzenie do Scrum

2. Idelany zespół Scrum

3. Wymagania i współpraca z klientem

4. Estymowanie pracy

5. Przebieg projektu

6. Wdrożenie Scrum

7. Zarządzanie projektami wg Scrum – warsztaty

Kurs odbywa się popołudniami w dni robocze.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy:

 • Październik – listopad 2018
 • Grudzień – styczeń 2019

Minimalna ilość uczestników: 10

Prowadzący:

Łukasz Kański – Kompetentny menedżer IT. Ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zarówno na rynkach komercyjnych jak i w sektorze publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu rozproszoną, wielooddziałową strukturą serwisową oraz w zarządzaniu złożonymi projektami teleinformatycznymi o zasięgu ogólnopolskim i wielomilionowym budżecie. Bogate doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i monitorowaniu zespołów specjalistów IT, a także w konsultingu rozwiązań biznesowych. W obszarze zainteresowań znajduje się również modelowanie procesów biznesowych oraz pomiar i estymacja rozmiaru funkcjonalnego złożonych systemów informatycznych. Doświadczenie i wiedzę potwierdzają liczne szkolenia oraz certyfikaty, m.in. Cosmic, BPMN, Scrum, Prince II, ITIL, Microsoft, HP, IBM i inne. Posiada również doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca uczelni wyższych. Autor publikacji naukowych.

Odpłatność za kurs : 2990 zł. netto + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Lean Manufacturing & Kaizen

Filozofia Lean Manufacturing i Kaizen jako nowoczesny sposób patrzenia na obszar produkcji, administracji oraz usług, zyskuje coraz więcej entuzjastów i propagatorów. Nasze szkolenia mają na celu upowszechnienie tej wiedzy i danie impulsu do nowego etapu rozwoju siebie i firmy.

Odbiorcy:

Właścicieli firm, dyrektorów, kierowników, mistrzów, team leaderów, inżynierów jakości, technologów, osób odpowiedzialnych za procesy produkcyjne, usługowe, logistyczne jak i administracyjne z różnych sektorów.

Korzyści:

Patrzenie na procesy inaczej, w sposób świadomy i zorganizowany, możliwość rozszerzania wiedzy Lean na kolejnych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

BLOK SZKOLEŃ

Lean Manufacturing & Kaizen – Tego mi było trzeba!

 1. O Lean Manufacturing i Kaizen
 2. Kultura Lean
 3. Zasady i reguły Lean
 4. Narzędzia Lean Manufacturing i Kaizen
 5. Gry, ćwiczenia, zadania Lean
 6. Przykłady wdrożeń

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

Istota pracy i siedem strat – Za co płaci mi klient?

 1. Wstęp o Lean Manufacturing i Kaizen
 2. Opisy procesów
 3. Podział pracy
 4. 7 strat – omówienie
 5. Przykłady strat
 6. Przykłady wdrożeń
 7. Gry, przykłady, ćwiczenia

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

Teamwork i komunikacja wg. Lean Manufacturing– Czy rozumiem co do mnie mówią?

 1. Komunikat – co to takiego?
 2. Jak się porozumiewać i angażować grupę
 3. Język korzyści – po co?
 4. Cele jak je komunikować
 5. Gry, ćwiczenia, zadania
 6. Metody komunikacji

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

5S – wydajne i zorganizowane miejsce pracy

 1. Kroki 5S
 2. Dlaczego taka kolejność?
 3. Jak wdrażać?
 4. Narzędzia wspomagające
 5. Gry, ćwiczenia, zadania
 6. Przykłady implementacji

Czas trwania: 8h lekcyjnych w blokach 1,5h (4x)

Koszt: 410 zł. netto

Rozwiązywanie problemów według Lean Manufacturing

 1. O rodzajach problemów
 2. Narzędzia Problem Solving
 3. Gry, ćwiczenia, zadania
 4. Typy problemów
 5. O wyzwaniach i usprawnieniach

Czas trwania: 16h lekcyjnych w blokach 1,5h (8×1,5h)

Koszt: 820 zł. netto

TRENERZY:

Jacek Jarczyk, Paweł Sawicki; absolwenci Politechniki Lubelskiej i Warszawskiej. Obecnie pracownicy przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Już od 2008 roku zajmują się praktyczną stroną wdrażania Lean Manufacturing i Kaizen.    

Paweł – odpowiedzialny za obszary produkcyjne i logistyczne obecnie  zajmujący się również wdrażaniem technik i narzędzi szczupłego wytwarzania – Lean Manufacturing i Kaizen.

Jacek – odpowiedzialny za procesy produkcyjne i pomocnicze takie jak bezpieczeństwo i jakość, były Lider Lean w obszarach produkcyjnych zajmujący się analizą procesów i przygotowywaniem rozwiązań w celu ich usprawnienia.

Odbyte przez nich szkolenia z zakresu Lean Manufacturing i Kaizen w Wielkiej Brytanii, oraz studia Podyplomowe pozwoliły na połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi wdrożeniami w miejscu pracy. Umiejętność wdrażania i angażowania pracowników jest podstawą ich aktywności w obszarach usprawnień.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: D0 14 OSÓB.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444