• dr Małgorzata Jedynak – prodziekan kierunku
 • prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Czarnecki
 • dr hab. inż. Anna Zarębska
 • dr hab. Franciszek Lis
 • dr hab. Mieczysław Miazga
 • dr hab. Antoni Olak
 • dr Marta Komorska
 • dr Monika Maj-Golianek
 • dr Krzysztof Markowski
 • dr Maria Mazur
 • dr Ewa Miszczak
 • dr Magda Parzyszek
 • dr Monika Sak-Skowron