Od września 2010 r. w strukturze Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie funkcjonują dwa Wydziały, kierowane przez Dziekanów.

Wydział Nauk Technicznych

Dziekanem Wydziału jest dr inż. Bogusław Oleksiejuk.

W ramach wydziału funkcjonują katedry.

 1. Katedra Architektury
  dr Grażyna Michalska – prodziekan kierunku
 2. Katedra Gospodarki przestrzennej
 3. Katedra Informatyki
  dr Marcin Smolira – prodziekan kierunku
 4. Katedra Transportu
  dr Jan Laskowski – prodziekan kierunku

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekanem Wydziału jest dr Ewa Miszczak.

W ramach wydziału funkcjonują katedry.

 1. Katedra Administracji
  dr Katarzyna Mieczkowska – prodziekan kierunku
 2. Katedra Dziennikarstwa i komunikacji społecznej
  dr Mirosław Haponiuk – prodziekan kierunku
 3. Katedra Pracy socjalnej
 4. Katedra Finansów i rachunkowości
  prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor – opiekun kierunku
 5. Katedra Socjologii
  mgr Monika Różycka-Górska – prodziekan kierunku
 6. Katedra Stosunków międzynarodowych
  dr Maria Mazur – prodziekan kierunku
 7. Katedra Translatoryki biznesowej
 8. Katedra Zarządzania
  mgr Anna Bielak – prodziekan kierunku