Academic staff

Academic staff

dr inż. Jerzy Adamczyk

jerzy-adamczyk@wp.pl

mgr Paweł Adamiec

adamiec.totoro@gmail.com

mgr Anna Bielak

dr inż. Jakub Bis

bisjakub@gmail.com

mgr Łukasz Borkowski

borek.sztukmistrze@gmail.com

dr Andrzej Borowski

dr hab. Marek Boryga

marek.boryga@up.lublin.pl

mgr Monika Budkowska

monika.budkowska1@gmail.com

dr Tetiana Burlaienko

tburlaenko@ukr.net

mgr inż. Andrzej Celiński

andrzej_celinski@wp.pl

mgr inż. arch. Katarzyna Chylińska

chylinska.architektura@gmail.com

mgr Lech Daniel

lech.daniel@gmail.com

dr inż. Dariusz Dobrowolski

dobrowolski.dariusz@gmail.com

dr Marta Drabczuk

martadrabczuk@gmail.com

dr inż. Jacek Dziwulski

j.dziwulski@pollub.pl

dr hab. Mariya Fleychuk

fleychukm@gmail.com

mgr Michał Furmanek

m.furmanek@wspa.pl

mgr inż. Radosław Gad

r.gad@pollub.pl

mgr Tomasz Gmurkowski

tomasz.gmm@gmail.com

dr hab. inż. Ernest Gnapowski

egnapowski@gmail.com

dr Barbara Gocłowska

gocbar@gmail.com

dr hab. inż. Ryszard Goleman

r.goleman@pollub.pl

mgr Barbara Gruszecka

barbara.gruszecka@2bvalue.pl

dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska

mgr Arkadiusz Gwarda

arkadiusz.gwarda@gmail.com

mgr Viktoriya Herun

wiktoria.herun@gmail.com

dr Joanna Hołda

joasia.holda@gmail.com

dr hab. Edyta Jabłonka

ejablonka@wp.pl

dr Eliza Jackowska-Boryc

eliza.jackowska-boryc@mail.umcs.pl

mgr Dominika Janik-Lis

dr Anna Jargiełło, prof. WSPA

ajargiello@wp.pl

mgr Andrzej Jaroszyński

ajaroszynski@o2.pl

dr Małgorzata Jedynak

dr Jarosław Jurkiewicz

jarjur@o2.pl

dr Waldemar Jurkiewicz

waljurk@gmail.com

mgr Yeseniia Kalinina

kalinina.yeseniya98@gmail.com

dr inż. Jan Kamiński

jan.t.kaminski@gmail.com

dr inż. Łukasz Kański

l.kanski@wspa.pl

mgr Elżbieta Kłos

elaklos1@tlen.pl

dr Artur Kokoszkiewicz

artur.kokoszkiewicz@gmail.com

dr Marta Komorska

m.komorska@wspa.pl

dr hab. Grzegorz Kozieł

g.koziel@wspa.pl

dr Rafał Kucharczyk

rafal.Kucharczyk@man.eu

dr Karol Kuczyński

karol.kuczynski@gmail.com

dr inż. Agnieszka Kułak

a.k.ulak@wp.pl

dr Paweł Lesiński

pawel.lesinski@interia.pl

dr Marek Łatko

m.latko@rotary.org.pl

dr Ewa Łazuka

e.lazuka@pollub.pl

mgr inż. Kinga Łobejko-Janik

kinga.lobejko@lingarogroup.com

mgr Adrian Majek

adrianmajek93@gmail.com

dr inż. Radosław Marciniak

r.marciniak@wspa.pl

dr Maria Mazur

dr Grażyna Michalska, prof. WSPA

g.michalska@wspa.pl

dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna

dr Marcin Nowak

mnowak@lublin.eu

dr Magda Parzyszek

magda.parzyszek@gmail.com

dr hab. inż. Artur Paździor

a.pazdzior@wspa.pl

dr Maria Paździor

m.pazdzior@wspa.pl

dr Karolina Podgórska

k.podgorska@wspa.pl

mgr inż. arch. Krzysztof Podniesiński

podniesinskikrzysztof@gmail.com

dr Henryk Ponikowski

hponikowski@wp.pl

dr Kamil Powroźnik

kamil.pawel.powroznik@gmail.com

mgr Paweł Prokop

pawel.prokop@fim.org.pl

dr Adam Prószyński

a.proszynski@pollub.pl

dr inż. Małgorzata Przegalińska

przegasia@wp.pl

dr inż. Konrad Pylak

konrad.pylak@pollub.pl

dr hab. inż. Jarosław Pytka

j.pytka@pollub.pl

dr Paweł Rogalski

pavelrogalski@interia.pl

mgr Monika Różycka-Górska

m.rozycka-gorska@wspa.pl

dr Mariusz Sawa

sawi1985@gmail.com

mgr Maria Sieńko

sienkomajka@yahoo.co.uk

dr Ewa Sikora-Chołody

sikorkaewa@gmail.com

mgr Piotr Skrzypczak

ps@hf.org.pl

dr inż. Jolanta Słoma

j.sloma@pollub.pl

mgr Tomasz Smutek

tomsmut@o2.pl

mgr Beata Sobka

b.sobka@pollub.pl

dr Bartosz Sobotka

bartosz.sobotka@syntea.pl

mgr Marta Sokół

sokol-marta@wp.pl

dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit

m.sosinska-wit@pollub.pl

dr Mariola Stecka

mkstecka@gmail.com

dr Rafał Stęgierski

r.stegierski@old.wspa.pl

dr inż. arch. Katarzyna Szmygin

szmygin.katarzyna@gmail.com

dr Janusz Szuster

j.szuster@wspa.pl

dr Wiesława Szymczyk

wiesia.sz@poczta.onet.pl

mgr Tomasz Trautman

thom.traut@gmail.com

mgr inż. arch. Karol Tymczak

karoltymczak@gmail.com

mgr Agnieszka Tyniec

atyniec@wp.pl

mgr Marcin Ważny

marcin.wazny@gmail.com

dr hab. Piotr Witkowski

witkowskip@interia.pl

dr Paweł Wlaź

p.wlaz@pollub.pl

dr inż. Adam Włodarczyk, prof. WSPA

awlodar@wp.pl

dr Lidia Wollman

lidia.wollman@gmail.com

dr Michał Wójcik

michal.wojcik@bluefox.com.pl

dr Iwona Zakrzewska

i.a.zakrzewska@gmail.com

dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA

a.zarebska@wspa.pl

mgr Piotr Zawrotniak

p.zawrotniak@wspa.pl

mgr inż. arch. Anastasiya Zubrytskaya

a.zubrytskaya.architekt@gmail.com

dr inż. Tomasz Żminda

t_zminda@wp.pl

Skip to content